Gidere katlanacaksınız

Çarşamba, 23 Haziran 2010 - 05:00

Ankara’da babam tarafından bir arsaya bina yapılmıştı. Ancak tasdikli proje çerçevesinde yapılmış bir bina değildi. Derken belediye buradan yol geçirdi, arsanın yüzde 35’ini aldı, binaları da yıktı. Biz bugüne kadar vergisini ödedik, elektrik su aldık. Buna karşın bize enkaz bedeli olarak 28 bin lira teklif etti. Bir avukata verdik, avukatın ücretini ödedik ama avukat davayı kaybetti. Şimdi karşı tarafa 21 bin lira ödenecekmiş. Bu parayı ödemeye mecbur muyum? Avukata ödediğimiz para yetmiyor mu? A.E.

Bir meslektaşımın “Bu davayı mutlaka kazanırım” diye garanti vermesini pek doğru bulmuyorum. Her dava bir risktir, hiçbir dava için yüzde 100 diye konuşulmaz. Ancak bakılmaya değer denilir o kadar. Bu birincisi. İkincisi, avukata verdiğiniz para, sizin davayı takip için aldığı ücrettir. Elbette bir avukat bir dava takip edecek ise bunun karşılığında bir ücret alacaktır. Dava kaybedildi diye bir avukat ücreti haketmez diye bir kural da yoktur. Yani avukatınız o ücreti alacak. Şimdi geleyim 21 bin liraya. Dava kaybedildiğinde iki türlü masrafınız olur; birincisi mahkeme masrafları, ikincisi karşı tarafın avukatına ödenecek yasal ücret. Bunlar mahkeme kararında yazılıdır. Mahkeme kararında yazılı masrafı ödersiniz. Ancak daha temyiz safhası var. Bir ihtimal karar bozulduğunda iade güçlüğü yaşamamak için temyizi, tehiri icra talebi ile yaparız ve sözünü ettiğiniz masraf icra veznesinde bekletilir. Kesinleşene kadar karşı tarafa ödenmez.

Aslını öğrenin

Bir üniversitenin arsasının bitişiğinde benim arsam var. Üniversite arsama şerh koymuş. Bunu nasıl kaldırabilirim? B.C.

Doğrusunu isterseniz şerhin ne olduğu konusunda bir bilgi edinmeden tam anlamı ile yanıt vermek pek mümkün değil. Öyle durduk yerde birilerinin gayrimenkulüne şerh konmaz. Bunun için mutlaka geçerli bir hukuki neden olmalıdır. Buna en bariz örnek, imar planlarında bu gibi kamu kurumlarının tevsi sahası olduğu yolundaki şerhtir ki bu ileride istimlak edileceği anlamına gelir. Tabii benimki bir ihtimale göre yanıttır. Asıl neden tapu kayıtları incelendiğinde görülür. Bazen bir mahkeme kararı ile gayrimenkul üzerine birtakım tedbirler konulur. Her iki halde de yasal müdahele mümkündür. Örneğin idari dava söz konusu olabilir veya tedbir mahkeme kararı ile verildi ise kararı veren mahkemeye itiraz söz konusu olabilir. Öncelikle önerim, bahsettiğiniz şerhin aslının ne olduğunu tapudan öğrenip ona göre davranmaktır.