Gıyaseddin Keyhüsrev nasıl öldü? Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir

Gıyaseddin Keyhüsrev nasıl öldü? Babası Alaaddin Keykubat'ın ölümüne neden olduğu bilinen ve Gıyaseddin Keyhüsrev, Diriliş Ertuğrul dizisine yeni katılan Burak Dakak'ın canlandıracağı Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev gelmesiyle hayatı ölümü merak edilmeye başlandı. Devletimize birçok büyük mimarlık eserler inşa ettiren Keyhüsrev hakkında ayrıntılı detaylar...

21 Mart 2018, Çarşamba 16:18
A A
II.Gıyaseddin Keyhüsrev nasıl öldü, kimdir? sorusu gündemde büyük bir etki yarattı. Gıyaseddin Keyhüsrev 1237-1246 arasında Anadolu Selçuklu Sultanıdır. Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın büyük oğludur. Babasının ölümünden sonra onuncu Sultan olarak tahta çıkmıştır. Gıyaseddin Keyhüsrev'in bu kadar çok merak edilmesinin sebeplerinden biri de Diriliş Ertuğrul dizisine yeni katılan Burak Dakak'ın canlandıracağı olması. Diziseverler Keyhüsrev karakterinin diziye dahil olacağını öğrenince Gıyaseddin Keyhüsrev ile ilgili hayatı, ölümü, çocukları, mezarı türbe yeri nerede, torunları kimler? diye merak etmeye başladı. Tüm ayrıntılar haberimizde.
 

GIYASEDDİN KEYHÜSREV NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ


Babası Alaaddin Keykubat'ı zehirleyerek öldüren Gıyaseddin Keyhüsrev, 25 yaşındayken, içki içmekte iken veya baktığı vahşi hayvanların ısırması sonucu öldü. Cenazesi Kümbethane’ye konuldu. Keyhüsrev'in ölümü üzerine Selçuklu ordusu Tarsus kuşatmasını bırakıp Konya’ya döndü. Oğlu II. İzzeddin Keykavus tahta çıkarıldı.

GIYASEDDİN KEYHÜSREV KİMDİR, SULTANLIĞI BOYUNCA NELER YAPMIŞTIR

2. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1246 yılında Alaiye'de ölmüştür ve 1237-1246 yılları arasında Anadolu Selçuklu Sultanlığı yapmıştır. Döneminde pek çok sosyal, bilimsel ve dinî kurum kurulmuş, büyük mimarlık eserleri inşa edildi. Ancak aynı dönemde vezir Sadeddin Köpek’in etkisinde kalarak tecrübeli devlet adamlarını bertaraf edilmiş; ülkede gerileme başlamıştır. Kösedağ Savaşı’nda uğranılan yenilgi ile devlet çöküş sürecine girmiştir.

Annesi Hunat Hatun'un Kayseri’de Hunad Hatun Külliyesi ile İncesu’daki ŞeyhTuresan Zaviyesi onun devrinde meydana getirilmiş eserlerdendir.


Alaaddin Keykubat'ın nasıl öldürüldü? Keykubat kimdir?GIYASEDDİN KEYHÜSREV SADETTİN KÖPEK'İ ÖLDÜRMÜŞTÜR

Keyhüsrev, saltanatının ilk yıllarında güvenmediği devlet adamlarını Sadeddin Köpek’in telkinleri ile birbir etkisiz hale getirdi; hatta eski veliaht İzzeddin Kılıçarslan ile annesi Adile Hatun’u da öldürttü. Nihayet Türkiye Selçuklu tahtı üzerinde hak iddia eden Sadeddin Köpek'i de 1239 yılında öldürtmüştür


Antalya'daki Gıyaseddin Keyhüsrev heykeli.​

GIYASEDDİN KEYHÜSREV HAYATI


1221 yılında doğduğu tahmin edilir. Babası I. Alaeddin Keykubad, annesi “Mahperi Sultan” olarak da bilinen Hunat Hatun'dur.

1128’de Mengüçoğlu Beyliği’ni ortadan kaldırıp topraklarını ülkesine katan Alaaeddin Keykubat, onu Erzincan iline melik atayarak atabeyi Mübarizeddin Ertokuş'la birlikte Erzincan'a gönderdi. Melikliğinin ilk yıllarında Trabzon’u kuşattı.

Babası, kendisinden küçük olan kardeşi İzzeddin Kılıç Arslan'ı veliahtlığa atamıştı ancak babasının ölümü (1237) üzerine Sadeddin Köpek önderliğindeki bazı emirlerin desteğiyle Türkiye Selçuklu tahtına Gıyaseddin Keyhüsvrev çıktı. Kardeşinin tarafını tutan Harezm emirlerine karşı mücadeleye girişti; onları kendisine biat etmek zorunda bıraktı. Dımaşk (Şam) ve Halep Eyyubi hükümdarları ile babasının zamanında yapılan tabiiyet anlaşmalarını yeniledi. Halep Eyyubi hükümdarının kızı ile evlenmek, kendi kız kardeşini ise onunla evlendirmek yoluyla akrabalık kurdu. Çok geçmeden diğer Eyyubi hükümdarları ve Artuklular da kendisine bağıölı oldu.[1] Moğolistan’a babasının hazırladığı elçilik heyetini gönderdi.

Keyhüsrev, babasının devrinde nişanlanmış olduğu Gürcü Prensesi Tamar ile 1237 veya 1238’de evlendi; bu evlilikten II. Alâeddin Keykubad dünyaya gelmiştir. Eşi Anadolu’da Gürcü Hatun adıyla tanındı. Gürcü Hatun’a olan sevgisini bastırdığı paralarla gösterdi. Bu paralarda bulunan ars- lan-güneş tasvirinin kendisinin (arslan) ve karısı Gürcü Hatun’un (güneş) sembolleri olduğu ileri sürülür.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;