GÖKSU'DA İFTAR SONRASI GEZİNTİ

a
a
Pazartesi, 16 Ağustos 2010 - 05:00

Yaz sıcağının bütün şiddeti ile sürdüğü dönemlerde Göksu serinliğinde kayıklar dere boyu uzanıp giderdi. Kısa bir süre sonra suya eğilmiş ağaç dalları arasında kaybolup gideceklerdi. Yazar, çizer ve bestekarlar insanı mest eden bu hayat dolu güzellikleri aksettirmek için yarışıyordu. Göksu asıl güzelliğini Ramazan’da buluyordu. Duru güzellik iftar saatini bekliyor olmalı ki, top atışı ile cıvıl cıvıl hale gelen çevreyi insanlarla paylaşıyordu.

Anadolu yakasının en geniş ve en güzel düzlüğünü teşkil eden Göksu çayırı Edmondo de Amicis’e ”Aman Allah’ım ne güzel...”dedirtecek kadar görkemliydi. Amicis, Göksu’ya olan hayranlığını şöyle ifade etmişti: “Türk ırkının güzelliğini görmek için, bir seyran gününde Kağıthane ve Göksu’ya gidilmelidir. Buraları halkın mesire yeri iki büyük çayırdır. Sık koruluklar arasında iki dere akar. Her ikisinin de iki kıyısında kahveler, çeşmeler sıralanmıştır.”

Kavakların incir, ceviz ve fıstık ağaçlarının gölgesinde uzanan çayırlar ve özellikle bu yeşillikler üzerindeki kadınlar, 19'uncu yüzyılın İstanbul’una tanıklık eden Amicis için sadece güzel değil, muhteşemdir. Zaman zaman kendine soracaktır: "Göksu’yu güzel yapan insanlar mı, yoksa insanları coşkulu yapan Göksu mu?”

Sonrasında bir Ramazan akşamının tasvirini yapacaktır: “Bu binlerce yaşmak, gümüşi, yeşil, sarı renkli ve işlemeli feraceler, rengarenk esvaplar içindekilerin, yaldızlı süslü kayıkların, muhteşem arabaların ardı arkası kesilmiyor. Bu bölge ve yeşillik güzelliğinin ortasında şarkılar, saz sesleri, çocuk çığlıkları aman Allah’ım ne güzel...”

1800 sonlarında İstanbul’u ziyaret edenler arasında Dorina Neave adında bir leydi vardır: “Burası çok rağbet gören bir alandı. Kürekçiler bol beyaz pantolon, zengin işlemeli cepken ve mutlaka kırmızı fes giyer, iki veya üç çifte kayıklardaki insanları, dereden içeriye veya dışarıya doğru getirirlerdi. Yaldızlı zarif teknelere binmiş olanlar, hiç rahatsız edilmeden dolaşırlardı. Cuma gezileri daha yoğun olur, fakat polis dereyi kontrol altına alırdı. Huzur arayanların huzurunu bozmak isteyenlerin vay haline. Güzergah öyle kalabalık olurdu ki, yol almak için yandaki kayığı elle geri itip, ilerlemekten başka çare olmazdı.“Türk dostu Fransız yazarı Pierre Loti, ilginç kıyafeti ile Göksu’da dolaşabilir ve yakındaki bir mekanda nargilesi ile nefes nefes İstanbul’u çekerdi. Eremya Çelebi Kömürcüyan, “17'nci Asırda İstanbul” adlı seyahatnamesinde daha değişik bir gözlem yapar ve Göksu’nun sadece bir gezinti alanı olmadığını ifade eder: “Denizi arkamızda bırakarak, Kağıthane’nin benzeri olan dereden içeriye doğru gidelim. İki tarafımız daima yeşil kalan sık servilerle süslü güzel yerlerdir. Bu derenin adı Göksu’dur. Bu yerlerin arka tarafında çok nefis gül bahçeleri vardı. Yerli halkın ve şehrin ihtiyacı için su ile çalışan değirmenler mevcuttur. Burada öğütülen un Bandırma, Tekirdağ ve Yalova’nın ihtiyacını karşılar ve Unkapanı’na taşınarak stok yapılır.”

KUTSAL SU
Göksu ilk dönemler padişaha da açık bir mesire yeriydi. Halkın çok rağbet ettiği gezi yeri haline getirilen ve adını İstanbul topraklarını sulayan Göksu deresinden alan bu çayırlık alan, bereketli topraklar üzerine kuruluydu. Bostanlar, bağlar ve bahçelerle çevrili bu toprakların yeşilliği Göksu ile birleştiğinde dayanılmaz bir renk güzelliği ortaya çıkardı.

İstanbul’un fethinden sonra şehrin imarına önem verilmiş ve yeni yerleşim yerleri ile tarım alanları açılmıştı. Göksu’daki bir çeşmenin kitabesi bu alanın fetih yıllarından bu yana bilindiğini ortaya koymaktadır.

Göksu vadisinde geçmişe uzananlar, tarihin çeşitli dönemleri ile karşılaşırlar. Mesela Bizans döneminde “kutsal kuyular” olarak bilinen bu yöreye hayat veren suyun adı “Aretae”dir.

Göksu çevresi Osmanlı dönemine dek yerleşim alanı olarak kullanılmamıştı. Ancak derinin kenarındaki çayırları ve memba sularını fark eden Bizanslılar şu başlarındaki ayazmaları bir takdis bölgesi olarak dolaşmışlardı.


Evliya Çelebi bu güzelliği fark edenlerin başında gelir. 17'nci yüzyılda doğduğu İstanbul’a Göksu bölümünü de açan Çelebi şunları yazacaktır: “Alem dağlarından cereyan edip gelir. İki tarafı yüksek ağaçlarla müzeyyen bağlardır. Ekseri yerleri Halıcızade Bağları ve un değirmenleridir. Bunlar üzerinde bir tahta köprü vardı. Cümle uşak kayıklar ile bu nehirden ileri köylere varıp, ağaçlar altında zevk ve sohbet ederler.”

19'uncu yüzyıla gelindiğinde Göksu artık kitlesel bir alan olmuştur. Cami ve çeşmenin dışında bir de polis istasyonu bulunur. Çünkü Göksu artık her kesim insanının gezi ve eğlence alanı haline gelmiştir. Buranın görüntüsünü bir de iftar saatinden sonra düşünün... Bir şehzade ile halk hiçbir yerde burada olduğu kadar birbirine yakın olmamıştır. 1842'de Abdülmecid döneminde yaptırılan polis merkezi halkın huzurunu bozmaya yeltenenleri önlemek için yapılmıştır.

Boğaziçi’ni mesken tutanlar arasında Refik Halit Karay, Reşat Ekrem Koçu, Sermet Muhtar Alus, Abdülhak Şinasi Hisar gibi ustalar da Göksu’ya kadar uzanmıştır.

Sermet Muhtar Alus’un tasviri en az yabancıların ki kadar hasret doludur: “Bu yeryüzü cennetini görenlerin gözleri kamaşmış, ağızları açık kalmıştır. Dünyanın dört bucağını gezmiş, ayak basmadık yer kalmamış olanlar da aynı halde ve şu kanaatte: Eşi değil, andıranı bile yok. Boy boy saraylar, kasırlar, kazıklı yayılar, bağlar, bahçeler, yanı başlarındaki kayık iskeleleri..."

Göksu’nun tek rakibi Kağıthane’dir. İkisi de Dersaadet’in (İstanbul’un) en önemli tanığıdır. İftarın erken açıldığı dönemlerde ve özellikle bahar ve güz aylarına rastlayan Ramazanlarda hele hele bayramlarda hazırlık faslı bile görülmeye değerdi. İnceden musikiye girişin ön faslı birbirinden uzak mesafelerde çalınır ve musikinin birbirine karışmamasına dikkat edilirdi. Lüzumsuz davul ve zurna sesi yoktur. Sesi bastırılmış klarnet ve keman insanları çağırır, ince saz heyeti bir yandan çalarken, dere kenarlarına kümelenmiş insanlar coşku ile hem sahura hem de yeni bir güne hazırlanırdı.