Görev kötüye kullanılmamış

Perşembe, 03 Haziran 2010 - 05:00

Dairemdeki kalorifer peteğinin yerini on yıl önce değiştirmiştim. Yönetici aleyhime dava açtı kazandı. Ancak binadaki diğer daireler de balkonunu kapatmıştı. Dava sırasında ben de bunları emsal gösterdim ancak göz önüne alınmadı. Şimdi ben de yöneticinin görevini kötüye kullandığını iddia ettim. Bu tutar mı? Davamı temyiz ettim, sonucu ne olur? S.C.

Bir binada betonarme projesi olduğu gibi bir de sıhhi tesisat projesi vardır. Bu projede kalorifer peteklerinin yeri kalori değeri hesaplanarak yerleştirilir ve inşaat bu projeye göre yapılır. Sizin yaptığınız değişiklik ortak olan genel sistemi etkiliyor ise evet eski hale getirilmesine karar verilir. Ancak sistem için risk taşımıyor ise örneğin dilim ilave edilmemiş veya ısı kaybına neden olacak bir alana taşınmamış ise eski hale getirme talebi reddolunur. Sizin olayınızdaki taşıma ne şekilde yapıldı bilme imkanım yok. Tahmin ediyorum bu karar bir bilirkişi incelemesi sonucu verildi. Şayet projeyi olumsuz etkilemeyecek durumda ise karar bozulabilir, etkileyecek durumda ise onanır. Ancak yöneticinin size dava açması ile bakılan davada balkonların kapatılması işine bakılmaz. Onlar ayrı bir dava konusudur ki bugün siz ayrı bir dava olarak açabilirsiniz. Açmanızı da tavsiye ederim. Ancak bu durum yöneticinin görevini kötüye kullandığı anlamına gelmez.

Tam size uyuyor

Oturduğum apartman ile karşı bina arası altı metre. Karşı binanın altında yemek üreten bir imalathane var. Buradan devamlı kokular bizim binaya geliyor ve sabah altıda başlayan tepsi ve tencere sesleri uyutmuyor. Bu işletme yasalara uygun mu? Hukuki olarak ne yapabilirim?  M.Y.

Bugüne kadar böyle rahatsız edici durumlara yanıt verirken dikkat ettiyseniz hep kat mülkiyeti mevzuatı içinde kaldık. Oysa karşı apartman tamamen ayrı bir bina. Yani kat mülkiyeti ilişkisi yok. Peki o halde bu binada oturanlar dilediği gibi hareket edebilir mi? Hayır edemez. Toplum içinde düzeni sağlayacak tek mevzuat kat mülkiyeti mevzuatı değildir. Bizim Medeni Kanunumuzda da komşuların birbirlerine karşı vazifeleri düzenlenmiştir. Buna göre “Herkes taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır. “Demek ki sizin evin karşısında koku ve gürültü çıkaran işyeri için açılacak bir dava ile davranışa son vermesini temin mümkündür. Buna dair madde Medeni Kanun’un 737’nci maddesidir.