Güvenlik teknolojilerinin önündeki engel

Bir rapora göre otomotiv endüstrisi ve karayolları müdürlüklerinin, hayat kurtarmak için birlikte çalışmaları gerekiyor

Güvenlik teknolojilerinin önündeki engel

Yol ve araç güvenliği alanının iki büyük kuruluşu EuroRAP ve Euro NCAP güçlerini birleştirerek otomotiv endüstrisini ve karayolları müdürlüklerini, şu anda galerilerde bulunan teknolojilerin binlerce hayat kurtarma potansiyeline erişmesi için birlikte çalışmaya davet etti.

İki güvenlik kuruluşunun ortaklaşa yayınladığı “Otomobillerin Okuyabildiği Yollar” adını taşıyan danışma belgesinde, EuroRAP ve Euro NCAP, yol tabelalarının ve işaretlerinin işlevsel olmamalarının, yeni otomobil güvenlik teknolojilerinden faydalanılmasının önünde en büyük engel olabileceğini iddia ediyor.

Rapora göre, şu anda yeni otomobillerde kullanılan teknolojilerin, bütün piyasaya yayıldıklarında binlerce hayat kurtaracakları tahmin ediliyor.

Giderek daha fazla otomobilde, yolu okumak ve sürücüleri tehlikeli anlarda uyarmak için aracın erken tepki vermesine yardımcı olan kameralar ve alıcılar kullanılıyor.

Ancak kararmış veya silikleşmiş yol işaretleri, ne çıplak gözle, ne de otomobil içi bir kamerayla rahat okunamıyor.

Yeni rapor altı ülkede yapılmış bir anketi de içeriyor.

Bu anket yarım yüzyıldır uluslararası anlaşmalar yürürlükte olmasına rağmen işaret ve tabela uygulamasının Avrupa çapında hâlâ çok farklı olduğunu gösteriyor.

Rapor, karayolu müdürlüklerinin ve otomotiv endüstrisinin sürücülere yeni otomobillerde sunulan “Şerit Desteği” ve “Hız Uyarısı” teknolojilerine odaklanarak, sürücülere yardımcı olmaya odaklanmaları ve beraber yeni tasarımlar geliştirmeyi öğrenmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

“Şerit Desteği” şerit işaretlerini okuyarak aracın şerit içindeki konumunu belirliyor ve yana kayan ve dolayısıyla kaza yapması ihtimali artan araçları tekrar hizaya sokuyor.

“Hız Uyarısı” sürücülerin yol kenarındaki tabelalarda gösterilen hız sınırlarını aştıklarında uyarılmasına imkan tanıyor.

Rapor hem karayolu müdürlüklerinin hem de otomotiv endüstrisinin, önümüzdeki on yıl içinde, Avrupa’da yolculukların çoğunluğunun yapıldığı ve yüksek hız kaynaklı kazalardan oluşan ölümlerin çoğunluğunun gerçekleştiği yollarda, daha iyi işaret ve tabelalara geçilmesinin hedeflemesini tavsiye ediyor.