Haketmişsiniz

Salı, 24 Ağustos 2010 - 05:00

Bir dershanede Nisan 2008’den beri çalışıyorum. Sözleşmem bu yılın temmuz ayında bitiyor, sözleşmemi de yenilemeyecekler. Bu halde işveren benim sözleşmemin bir yıllık olduğundan bahisle bana kıdem tazminatı vermeyeceğini söylüyor. Bunu haketmiyor muyum? Ş.Ç.

Daha önce de e-mail gönderdiğinizi ve cevap alamadığınızı belirtiyorsunuz. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bu mailiniz 3.8.2010 tarihli size yanıtımı aşağıda bulacaksınız ancak bilinmesi gereken bir husus var, daha 2009 tarihinde gelmiş sorulardan yanıtlanmayanlar var.
Binlerce soru içinde üç gün içinde yanıt beklerseniz buna imkan yok. Ancak işinizin aciliyeti nedeni ile yine de size bir öncelik tanıdım. İş Kanunu’na göre sözleşmeler belirli süreli ve belirsiz süreli olabilir. Sözleşmeye bitim tarihi koyarsanız belirli süreli iş sözleşmesi yaparsınız.
Bitim tarihi koymazsanız ama iş otuz günü aşacak ise bu halde belirsiz süreli sözleşme yapmış olursunuz. Belirli süreli iş sözleşmesini, yani mektubunuzdan anladığım kadarı ile üst üste birer yıllık belirli süreli iş sözleşmesi yaparsanız bu artık belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilir.
Çalışmaya başlama tarihi de ilk sözleşmenin başlangıcı olarak kabul edilir. Dolayısı ile bu tarihten itibaren hesaplanacak kıdem tazminatını hakedersiniz.

Şikayet olması lazım
Yaklaşık dört yıldır bir şirkette çalışıyoruz. İşyeri dört ayda bir girdi çıktı yapıyormuş. İyi ama bu arada bizim ücretlerimizi de sair haklarımızı da ödemiyor. Bunları denetleyen yok mudur? Bu durumda ne yapabiliriz? P.D.

Sizin için yapılan girdi çıktının sizin haklarınıza engel tarafı yok. Üstelik haklarınızın ödenmemesi için mazeret de değil. Dolayısı ile mevcut haklarınız saklı. Peki bunun için ne yapacaksınız? Durumunuzu çalışma müdürlüğüne bildirin. Bu konu durduk yerde bir merci tarafından incelenmez.
Hadise çalışma hayatını ilgilendirdiğinde işe bölge çalışma müdürlüğü bakar, olayın mali cephesi varsa maliyeye şikayette bulunacaksınız olayı onlar inceler.
Ancak hiç şikayet olmazsa durumdan da haberdar olunamayacağı için elbette incelemeye gelen olmaz. Sizin ücretinizin en geç yirmi gün içinde ödenmesi gerekirdi. Aylardır ödenmediğini söylediğinize göre iş akdinizi de feshedebilir ve kıdem tazminatı dahil sair haklarınızı talep edebilirsiniz.