Haklarınız duruyor

Pazartesi, 25 Ocak 2010 - 05:00

Bir firmada çalışıyorken işime haksız son verildi. Ben dava ettim ve davayı kazandım. Dava sürüyorken patron vefat etti. İşi eşi yürütüyordu. Tam işverenden paramı alacakken iflas etti. Avukatım artık parayı alamayız dedi. Oysa bunların kira geliri gibi birtakım gelirleri var. Bu para alınamaz mı? R.N.

Bu olayda biraz bilgi eksikliği var gibi. Zira bir firma iflas etti ise onun hakkında takip durur. Yeniden icra takibi de yapılmaz. Davalar dahi durur ikinci alacaklılar toplantısını bekler. Şimdi bu konuda fazla teknik detaya girmeden sizin özel durumunuza geleyim. Mademki firma iflas etti, siz elinizdeki mahkeme kararı ile kendinizi iflas masasına alacaklı olarak kaydettireceksiniz. Zira iflas kararı üzerine olaya iflas idaresi el koymuş ve iflas masası oluşturmuştur. İşte müracaatınız üzerine alacağınız masaya kaydolunur ve müflisin mallarının satışından elde edilecek paradan size öncelikle birinci sırada ödeme yapılabilir. Kira geliri firmanın ise bu gelir masaya kaydolunur. Kişilerin şahsi alacağı ise masaya girmez. Yani alacağınızı alamama korkusu ile bir kenara çekilmeyin iflas masasına alacak kaydınızı yaptırın.

Yönetici seçilemez

Altı daireli bir binada yöneticiyim. Benden önce on yıl yöneticilik yapan kişi gelişigüzel para topladı. Benim arsa payımdan daha çok aldı diğerlerini de öyle götürdü. Galiba kendisini de daha az paya sahip gibi gösterip az para ödedi. Şimdi ben yöneticiyken nasıl bir bölüştürme yapmalıyım? R.A.

Önce, çok söz ettiğim kat mülkiyeti ile ilgili bir noktayı hatırlatayım. Sizin binada kat mülkiyeti tesis edilmemiş. Bu halde yöneticilik, kat malikleri kurulu, aidat gibi şeyler sözkonusu değil. Çünkü bunlar kat mülkiyeti tesis edilmiş binalar için. Siz paylı mülkiyete sahip olarak bir binayı kullanıyorsunuz. Bu halde yönetici seçimi yapılmaz. Ancak apartmanın müşterek işlerini yapması biçin biri vekil olarak görevlendirilebilir veya öyle bir görevlendirme yoksa ortak ihtiyaçları karşılayan biri sonradan diğer ortaklara rücu eder. Ortak giderler de paylı mülkiyette kişilerin payları ile orantılı olarak bölüştürülür. Bu arsadaki paydır, bağımsız bölümün arsa payı değildir. Arsa payı kat mülkiyeti tesis edildiğinde ayrıca hesaplanacak.

Dava açacaksınız

29 Mart seçimlerinde belediye başkanı adayı idim. Seçim konuşmam sırasında mevcut belediye başkanının yolsuzluklarının belgesini sundum ama o gün gözaltına alındım. Kısa bir süre sonra da tutuklandım. Bunu bir yerlerden baskı sonucu olduğu söylendi ve ben beş ayı cezaevinde geçirdim. Seçim dönemi bitti, ben tahliye oldum. Bu zararım için ne yapabilirim? R.H.

Bir kimse haksız gözaltına alınır haksız tutuklanır ve sonunda tutuklama ve gözaltının haksız yapıldığı anlaşılırsa, örneğin beraat ederse uğradığı zararı hazineden karşılanmak üzere dava edebilir. Böyle bir dava süreye tabidir. Beraat hükmünün kesinleştiğinin tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay inde bulunduğunuz yerdeki ağır ceza mahkemesine başvurarak maddi kaybınızı maddi tazminat olarak istemekle birlikte manevi tazminat da isteyebilirsiniz.