Hal Yasası'na komisyoncu rötuşu

Satış bedeli üzerinden aldıkları komisyon oranı yüzde 8'den yüzde 6'ya düşürülen komisyoncular, hükümeti ikna etti. Oran yeniden yüzde 8'e çıktı

Hal Yasası'na komisyoncu rötuşu

26 Ocak’ta görüşülecek

Toptancı Hal Konseyi’nin kurulmasını öngören Hal Kanunu Tasarısı’nda satış bedeli üzerinden aldıkları komisyon oranı yüzde 8’den yüzde 6’ya düşürülen komisyoncular, hükümeti ikna etti.

TBMM Sanayi ve Ticaret Alt Komisyonu, Bakanlığın onayı doğrultusunda oranı yeniden yüzde 8’e çıkardı. Alt Komisyon tarafından yeniden düzenlenen tasarı 26 Ocak Salı günü TBMM Sanayi Komisyonu’nda görüşülecek.

Belediye izni şart

Hızla yasalaştırılması planlanan tasarıyla ilgili alt komisyonda şu düzenlemeler yapıldı: Hallerde ticaret borsalarının kotasyonlarında yer almayan diğer mallar da satılabilecek.

Toptancı halleri belediye sınırları içinde belediyeler, büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyeleri tarafından kurulacak. Gerçek veya tüzel kişilerce toptancı hali kurulması, ilgili belediyenin iznine tabi olacak.

Modern pazarlar kurulacak

İmar planında toptancı hal yeri olarak belirlenmiş alanlarda bulunan, mülkiyeti sadece Hazine’ye ait taşınmazlar da toptancı hali kurulmak için devredilecek veya satılacak.

Hal Kanunu Tasarısı’na, semt pazarlarının kurulmasında belediyelerin ‘can ve mal güvenliği riskini’ de göz önünde bulunduracağına, modern pazar yerleri kurmak zorunda olacağına ilişkin hükümler eklendi.

En az üniversite mezunu

Tasarıdan, belediyelerin toptancı hallerinden sağladıkları gelirlere ilişkin payları zamanında aktarmaması halinde İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yükümlü belediyenin vergi geliri payından dürüşülmesi hükmü çıkarıldı.

Tasarıya göre, hal yöneticileri illerde en az üniversite mezunu olacak. Belediye toptancı hallerindeki işlerleri, kiralama veya satış yoluyla işletilebilecek.