Hazır sözleşme olmaz

Perşembe, 01 Nisan 2010 - 05:00

Ben mermer atölyesi sahibi bir işadamıyım. Peşin satış-taksitli satış konusunda sizden bir sözleşme örneği istiyorum. Böyle bir sözleşme noterden yapılmak zorunda mı? A.K.

Bu isteği sadece sizden duymadım. Özellikle kiralanacak gayrimenkulü olanlardan çok duydum. Size de söyleyeyim. Bir tek çeşit ürün satsanız da, bir evi kiralasanız da her müşteri veya taliple yapacağınız sözleşme bir değildir. Her olayın kendine özel şartları vardır. Dolayısı ile bir tek tip sözleşme ile işe girerseniz sonunda zararlı çıkarsınız. Dolayısı ile tip sözleşme vermemin size yararı yoktur. Bunun en yakın örneğini kat mülkiyeti kurulurken tapu müdürlüğüne verilen yönetim planlarında görüyoruz. Formalite yerine gelsin diye kırtasiyecilerden alınan hazır yönetim planları tapu müdürlüğüne veriliyor. Ondan sonra ihtilafların önü alınamıyor. Çünkü hazır yönetim planı o binanın ihtiyacını karşılamıyor. Sizinki de öyle. Satış sözleşmesinin noterde tasdik zorunluluğu yok. İki kişi arasında imzalanan sözleşme geçerlidir. Ancak hatırlatmak istediğim çok ama çok önemli husus, bir şirketle sözleşme imzalıyorsanız sözleşme ekine mutlaka o şirkete ait imza sirkülerini ekleyin ve imza atan kimselerin imza yetkisi bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Parayı kullanabilirsiniz

Kiracım dört aydır kira ve apartman aidatlarını ödemiyor. Ben de icradan otuz günlük ödeme emri gönderdim ve otuz günün dolmasını bekliyorum. Ancak kiracı bir aylık kirayı bankaya yatırmış biz de bilmeden bu parayı çektik. Takip sekteye uğrar mı? Şimdi aidatlar için de takip yaptık ve tahliye istedik. Yöneticiye de aidatı almamasını kiracının icraya ödemesi gerektiğini söyledik. Bunlar doğru mu? A.Ç.

Kiracı aleyhine yapılan otuz gün ihbarlı takiplerde kiracının tahliyeden kurtulması için otuz gün içinde tüm kira bedellerini eksiksiz ödemesi lazım. Bir ayın kira bedelini ödeyerek tahliyeden kurtarmayacağı gibi sizin bir aylık kira bedelini bankadan çekmeniz takibi engellemez. Yani parayı çekmenizde hiçbir mahzur yok. Aidatlara gelince. Aidat borcu için ancak ilamsız takip yapabilirsiniz. Aidat borcu için tahliye talebinde bulunulamaz. Kiracı aidatı icra dairesi dışında da ödeyebilir ancak icra dairesi harici ödemeyi inceleyip dosyada değerlendirmez. Yani kiracının bu ödeme ile işi uzar. Bunu inceleme mercii mahkemedir. Dolayısı ile şayet ödeyecek ise icra dosyasına ödemekte kendi menfaati vardır. (Bir not: Hiçbir yolla özel yanıt istememenizi daha önce de rica etmiştim, tekrarlıyorum.)

Yönetici takip yapar

Kiracının oturduğu apartman dairesinin ortak giderini ödememesi halinde icra takibini yönetici mi yapar, kiralayan mı? Bu durumda icra takibi yapılacak ise ilamsız takiplerde ödeme emri gönderilebilir mi?  C.A.

Apartman ortak giderinin ödenmemesi halinde takip yapacak olan kişi apartman yöneticisidir. Apartman yöneticisi takibi hem kiracı hem malik aleyhine yapar. Ancak kiracı parayı ödemez de kiralayan yani daire sahibi öderse o zaman kiralayan kiracıya rücu eder. Apartman ortak gideri veya aidat alacağı için kiracıya takip yapılacak ise zaten yapılması gereken takip ilamsız takiplerde ödeme emridir. Biliyorsunuz bunun yanında bir de takip talebi hazırlıyoruz. Bu takibe yedi gün içinde itiraz olmazsa takip kesinleşir ancak borçlunun malvarlığı haczedilebilir ama kiracının tahliyesi talep olunmaz.