Heyete başvurmayın

Perşembe, 19 Kasım 2009 - 05:00

Elden bir televizyon aldım, ancak kısa sürede bozuldu. Bunun için tüketici heyetine başvurmak zorunda mıyım? S.L.

Sizin aklınızda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun var. Sorduğunuz soru, bu kanun ile ilgili mevzuattan. Hakem heyetine başvurmak için yaptığınız alışverişin tüketici kakları mevzuatı dahilinde olması lazım. Bunun için de tüketicinin ticari amaçla hareket eden birinden alışveriş yapmış olması lazım. Siz televizyonu bir mağazadan alsaydınız bu mevzuata tabi olacaktınız. Ancak elden aldığınız için bu mevzuata tabi değilsiniz. Ancak bu söylediğim yanlış anlaşılmasın.
Siz haklarınızı arayacaksınız elbette bu tamam ama tüketici hakları mevzuatı dahilinde değil. Yani Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya tüketici mahkemesine giderek değil, genel hükümler çerçevesinde adliye mahkemelerine giderek meselenizi halledebileceksiniz. Bu nedenle Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurmayın.

Geç kalmışsınız ama zararı yok
Babamız öleli otuz, annemiz öleli yirmi sene oldu. Biz on kardeşiz. Dört kardeşimiz öldü. Bize 13 parça tarla kaldı ama bunu üç kardeş zaptetti. Hakkımızı alamaz mıyız? Ne yapabiliriz? Z.Z.

Sizin tarlalardaki hakkınız saklı. Kardeşlerden üçünün burayı zaptetmesinden kastınız olsa olsa bunca senedir kullanıyor olmalarıdır. Yoksa sizler olmadan kendi adlarına müstakil olarak tapuya tescil ettiremeyecekleri gibi bu yerleri tapuda tescil etmek sureti ile de satamayacaklardır. Dolayısı ile ne yapmanız gerektiğine geleyim. Babanızın ve annenizin ölümü üzerinden uzun sene geçmiş olması, bu yerler üzerindeki haklarınızın son bulduğu anlamına gelmez.
Şayet bugüne kadar veraset ilamı çıkarmadınız ise önce veraset ilamı çıkaracaksınız. Burada bugünkü mirasçılar görülecek, sonra tüm miras kalan mallar dahil edilmek üzere beyanname vereceksiniz ve ardından tapuda tüm mirasçılar adına tapuya tescilini isteyeceksiniz. Bu arada bu yeri kullanan kardeşlerden de kullanmaları karşılığı bir bedel talep edebileceksiniz.
Ancak bu hususu sonraya saklayıp önce şu mülkiyet işini ve tapuda tescil işini bir halledin. Zira bu iş çok zor bir iş değil. Uzakta olduğunuz için de özellikle tescil muamelelerinin tamamlanması için mahallinde bir meslektaşımdan yardım almanızı öneririm.