HSYK kanun tasarısı ön taslağı tamamlandı

Çarşamba, 29 Eylül 2010 - 11:02

HSYK kanun tasarısı ön taslağı tamamlandı

Anayasa değişiklik paketiyle yapısında değişiklik öngörülen HSYK’ya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun tasarısı ön taslağı tamamlandı.

Taslak metin, genel gerekçe ve madde gerekçeleri Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı.
Sitede yer alan bilgiye göre, taslak metin, bugün Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere 20 yere gönderildi. Taslak, bu kuruluşların görüşlerini bildirmeleri istemiyle bir üst yazıyla birlikte iletildi.

Yazıyla görüş sorulan yerlerden veya diğer kurum, kuruluş ve ilgililerden görüş ve öneriler alındıktan sonra taslağa son şekli verilecek.