İdrar yolu enfeksiyonu ihmal etmeye gelmez

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Salih Somuncu anlattı

16 Ocak 2010, Cumartesi 05:00
A A

Çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonları, oluşum mekanizması, hastalığın seyri, böbreklerde oluşturduğu hasar ve tedavi şekli yönünden kendine has özellikler gösterir. İdrar yolu enfeksiyonu tanısı konan çocukların hemen hemen yarısında altta yatabilecek doğuştan gelen bir üriner (boşaltım) sistem anomalisi saptanır. Bu yüzden çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunun değerlendirilmesinde güncel yaklaşım, ilk enfeksiyonun ardından değerlendirmeye başlanması gerektiği yönündedir.

Tek bir enfeksiyonun bile böbrek dokusunda hasarlanmaya neden olduğu biliniyor. Böbrek iltihabı ile böbrek dokusunun hasarlanması arasında doğru orantı olduğu bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Böbrek dokusunda oluşan bu hasarlanma, ilerideki yıllarda hipertansiyon ve böbrek yetmezliği ile bireyleri karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu yüzden çocukluk çağında geçirilen her idrar yolu enfeksiyonu önemlidir ve detaylı olarak irdelenmelidir. Bebeklerde bu durum gözden kaçabiliyor.

İLK 3 YAŞ ÇOK ÖNEMLİ

İlk 3 yaş içinde geçirilen ateşli idrar yolu enfeksiyonları sırasında böbrek dokusunun zedelenme riski yüksek olduğundan bu yaş grubundaki enfeksiyonların tedavisine zaman yitirilmeden başlanması gerekir. Yapılan çalışmalar böbrek iltihaplanmalarının tedavisinde 3 günden fazla gecikme böbrek dokusunda zedelenmenin daha da arttığını göstermiştir.

Bebeklerde belirtiler:

* Ateş

* İştahsızlık

* Gelişme geriliği

* Bulantı-kusma

Daha ileriki yaşlarda

* İdrar yaparken zorlanma

* İdrar yaparken acıma

* Sık sık idrar yapma

* Damla damla idrar yapma

* İdrar kaçırma

* Ani idrar yapma hissi

* Ateş, karın ve bel ağrısı

İster kız olsun, ister erkek olsun 5 yaş altındaki çocukların ilk geçirdikleri idrar yolu enfeksiyonunun ardından mutlaka değerlendirilmesi ve araştırılması gerekir.

HAZIRLAYAN: FERHAN KAYA POROY

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;