İkizleri ayırmayın

Okuldaki ikiz çocukları ayırmanın başarıyı artıracağına inanan ebeveynler yanılıyor

İkizleri ayırmayın

Hollanda’da ikizlerin okul başarısı üzerine araştırma yapan uzmanlar 12 yaşındaki 2 bine yakın ikiz çocuğu gözlemledi. Öğrenim süresince uygulanan testlerde ikiz öğrenciler aynı sınıfta ve farklı sınıflarda değerlendirildi. Testler sonucunda ikiz çocukları ayırmanın başarıları üzerinde bir etkisi olmadığı ortaya çıktı.