IMF'yle görüşmeler dar kadroyla

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan görüşmeler, ağırlıklı olarak IMF'nin Ankara'daki Daimi Temsilciliği aracılığıyla yürütülüyor

IMF'yle görüşmeler dar kadroyla

Ekonomi yönetiminden üst düzey bürokratlarla, IMF’nin Ankara Ofisi’ne geçtiğimiz günlerde gelen bazı uzmanların da katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu arada, IMF’nin Ankara Ofisi’nin yanı sıra IMF’nin Washington Genel Merkezindeki Türkiye temsilciliği uzmanları da, yürütülen teknik çalışmalara katılıyor.

Ancak, müzakerelerin "dar bir kadro" ile yürütüldüğü vurgulanıyor. IMF ile yapılacak 2 yıllık ya da 18 aylık bir Stand-by anlaşması, "Önden Yüklemeli" bir program olacağı için, alınacak kredinin önemli bir kısmı kısa sürede kullandırılabilecek.

MALİ ÖNLEMLER IMF'YE SUNULDU

Türkiye’nin, Orta Vadeli Hedefleri ve mali disiplini bozmadan, ancak yatırımları da kısmadan yürütülecek bir program üzerinde durduğu, Fon’un da bunu kabul ettiği vurgulanıyor.

En son alınan mali önlemlerin de, emekli maaşları ve diğer harcamaların bütçe disiplini içinde gerçekleştirileceğinin birer kanıtı olarak IMF’ye sunulduğu ifade ediliyor.

Görüşmelerde Türkiye’nin, kamu finansman açığı ve bütçe disiplininin de AB’nin Maastricht kriterlerine fazlasıyla uyduğu belirtilirken, ekonomik büyümeyi sağlayacak teşvik ve yatırımların, küresel finansal krizin üstesinden gelinmesi için önemli, gerekli bir unsur olduğu üzerinde duruluyor.

Ülkelerin dış ödemelerini dengelemek ve sürdürülebilir ekonomik büyüme koşullarını sağlamak için sürdürülebilir büyüme ile parasal ve finansal istikrarı tesis etmeye yönelik bir dizi hedef ve politikaları içeren, üye ülke hükümetleri tarafından IMF Başkanı’na hitaben yazılan mektuplar, "Niyet Mektubu" olarak tanımlanıyor.