İnsan hakları için önemli bir adım

AK Parti 'Demokratik Açılım' projesi kapsamında orta vadeli adımlardan birini hayata geçiriyor

İnsan hakları için önemli bir adım

TASARI TBMM BAŞKANLIĞI'NDA

Bu amaçla, “Türkiye İnsan Hakları Kurumu”nun kurulmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıya göre, kurum, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve özel bütçeli olacak.

Başbakanlıkla ilişkili olacak kurumun merkezi Ankara’da bulunacak. Kurum, yurt içinde ve sayısı ikiyi geçmemek üzere yurt dışında büro açabilecek.

BAKANLAR KURULU SEÇECEK

Kurum, insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda çalışmalar yapmak; şikayet ve başvuruları incelemek, araştırmak ve bunların sonuçlarını takip etmek, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmakla görevli ve yetkili olacak. Bu amaçla Türkiye İnsan Hakları Kurulu oluşturulacak. Kurulun başkan ve üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek.