İş yeri kirası beyan eden vergi iadesi bile alabilir

Pazartesi, 01 Mart 2010 - 05:00

Soru: Emlak Vergisi bakımından vergiden istisna olan gayrimenkulüm var. İlk kez kiraladım. Kira geliri üzerinden vergi ödeyecek miyiz? Billur KARASU Cevap: Bir gayrimenkulün Emlak Vergisi’nden müstesna tutulması, Gelir Vergisi’nden de müstesna tutulacağı anlamına gelmiyor. Çünkü, Emlak Vergisi ve Gelir Vergisi’nde vergiyi doğuran olaylar birbirinden çok farklı. Kira geliriniz için Gelir Vergisi ödeyip ödemeyeceğiniz, gayrimenkulü ne olarak kiraya verdiğinize ve bir yıl içinde almış olduğunuz kira tutarına göre değişiyor. Şayet gayrimenkulü konut olarak kiraya vermiş ve 2009 yılı için 2600 liradan az, işyeri olarak kiraya vermiş ve 2009 yılında 22 bin liradan az kira elde etmişseniz, kira gelirinizi beyan etmeniz gerekmiyor. Ancak, 2009’da konut kirası olarak 2600 liradan fazla kira elde etmişseniz, elde ettiğiniz kira tutarından 2600 lira istisna düştükten sonra kalanı beyan ederek vergilendirmeniz gerekiyor. 2009’da gayrimenkulünüzden 22 bin liradan fazla işyeri kira geliri elde etmişseniz, istisna düşmeden kira gelirinizi beyan etmeniz gerek. Ancak, işyeri kiralarının brüt tutarı üstünden kesilmekte olan yüzde 20 Gelir Vergisi stopajı (kesintisi), beyan üstüne yüzde 25 götürü gider (veya gerçek giderler) düşüldükten sonra safi kira geliri üstünden hesaplanan Gelir Vergisi’nden mahsup edilir. Böylece 95 bin 600 liraya kadar işyeri kira geliri beyan edenler, vergi ödemediği gibi tam tersi vergi iadesi alırlar.

Askerlik borçlanması yaş şartını 50’den 49’a düşürür

Soru: 1987’de SSK’lı oldum. 3590 gün prim ödedim. 1983’te 18 ay askerlik yaptım. En erken nasıl emekli olabilirim? A.AKGÜN Cevap: 1987 başlangıcınıza göre 25 yıl sigorta, 5375 gün prim ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. 1785 gün daha prim ödeyerek, ödemenizi 5375 güne tamamlayacağınız tarihte, 50 yaşınızı da dolduruyorsanız emekli olabilirsiniz. Doldurmuyorsanız 50 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerlik sürenizi borçlanmanız halinde, ödemeniz gereken prim 5300 güne, yaş haddiniz de 49’a düşer. Sigorta başlangıcınızı ve doğum tarihinizi bildirseydiniz sorunuza daha net cevap verebilirdik.

Basındaki çalışmalarınız sürenizi 735 gün artırıyor yaşı 735 gün düşürüyor

Soru: 6 Ekim 1986’da endüstri meslek lisesinde okurken staja başladım ve bana bir sigorta numarası verdiler. Okul bittikten 2 yıl sonra 1 Temmuz 1988’de kadroya geçtim. 6210 gün prim ödedim. 1 Ağustos 2000 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında basın sektöründen dolayı yıpranmam var. Ne zaman emekli olabilirim? Recep CAN Cevap: Staj sigortasında sigorta sicil numarası ve sigorta sicil kartı verilir. Verilen numara ve kart, emekli olana kadar kullanılır. Ancak, staj sigortasında kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarına) prim ödenmediğinden, emeklilik açısından başlangıç sayılmaz. Emeklilik açısından başlangıç tarihiniz, adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen 1 Temmuz 1988’dir. Bu başlangıca göre 25 yıl sigorta, 5450 gün prim ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli. Bundan sonra prim ödemeseniz de diğer şartları birlikte sağlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 25 yıllık sigorta süreniz 1 Temmuz 2013’te doluyor. Ancak, basın işindeki çalışmalarınız karşılığında kazandığınız 735 gün itibari hizmet süreniz, sigorta sürenizi 735 gün artırarak, 25 yılın dolmasını 16 Haziran 2011’e çekiyor. İtibari hizmet sürenizi, emekli olacağınız 51 yaş haddinden düşüldüğünde emekli olacağınız yaş, 48 yaş 11 ay 15 güne inmektedir. Doğum tarihinizi bildirmediğinizden emekli olacağınız tarihi net olarak veremiyoruz. Ancak, 25 yıllık sigorta sürenizi dolduracağınız 16 Haziran 2011’de, yaş olarak 48 yaş 11 ay 15 günü dolduruyorsanız emekli olabilirsiniz. Doldurmuyorsanız, yaş olarak 48 yaş 11 ay 15 günü dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 

Eşi esnaflık yapmaya başlayan memurun aile yardımı ödeneği kesilir

Soru: 25 Nisan 2008’den beri isteğe bağlı Bağ-Kur ödüyorum. Primlerin yüksekliğinden dolayı zorlanıyorum. Eşim kamu kurumunda çalışıyor. Evde el işi yaparak esnaf muafiyet belgesi aldım. Primlerimi daha az ödemek için. Bu belgeyle sosyal güvenlik kurumuna başvurmak istiyorum. Eşimin aile ödeneği kesilir mi? M. MERGEN Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aile ödeneğine ilişkin 202’nci maddesi ‘Evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için...’ hükmünü içermektedir. Madde metninden de açıkça anlaşıldığı üzere, memurun her ne surette olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşine verilmektedir. Esnaf muafiyetinden yararlansanız da kendi nam ve hesabınıza bağımsız çalışmaya başladığınızda sizden dolayı memur olan eşinize ödenen aile yardımı ödeneğinin kesileceği kanısındayız.

Primin yanında 47 yaşı da doldurmanız gerek

Soru: 13 Aralık 1965 doğumluyum. 10 Eylül 1983’te Bağ-Kur’lu oldum. 2002’ye kadar Bağ-Kur’a 20 yıl prim ödedim. 2002’den beri SSK’lı olarak çalışıyorum. Sigortaya 2925 gün prim ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? Bağ- Kur’dan mı yoksa SSK’dan mı daha çabuk sigortalı olurum? Bünyamin KILIÇ Cevap: Son yedi yılda SSK’ya fazla prim ödediğinizden, SSK şartlarıyla emekli olacaksınız. SSK’da 25 yıl sigorta, 5150 gün prim ve 47 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 13 Aralık 2012’de emekli olabilirsiniz. SSK’dan emekli olmak En çok kazand›ran (%) daha avantajlı.

Kira sözleşmesi belli şartlarda Damga Vergisi’ne tabi değil

Soru: Konut kira sözleşmelerindeki Damga Vergisi oranı yüzde kaçtır? Bir yıllık konut kira sözleşmesinin Damga Vergisi nasıl hesaplanıyor? MACİDE Cevap: İktisadi işletmelere dahil olmayan konutların, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin kira sözleşmeleri, Damga Vergisi’nden müstesna tutulmuştur. Sorunuza konu daire, Gelir ve Kurumlar Vergisi’ne tabi bir işletmeye ait değilse ve bir gerçek kişi tarafından mesken olarak kiralanmışsa, düzenlenen kira sözleşmesi için, Damga Vergisi ödenmeyecektir. Ancak konut bir iktisadi işletmeye aitse, yıllık kira tutarının binde 1.65’i oranında Damga Vergisi ödenmesi gerekmektedir.