İskenderun Limanı özelleştiriliyor

İskenderun Limanı özelleştiriliyor

14 Mayıs 2010, Cuma 16:34
A A

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne (TCDD) ait İskenderun Limanının, 36 yıl süre ile "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için ihaleye çıkıyor.

ÖİB’den yapılan açıklamaya göre, İskenderun Limanı için geçici teminat bedeli 10 milyon dolar, ihale şartları belgesi ve tanıtım doküman bedeli 10 bin lira, teklif verme tarihi de 4 Ağustos 2010 olarak belirlendi.

İhale, kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu;nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Teklifler ABD doları olarak alınacak ve ihale dolar üzerinden sonuçlandırılacak. İhale bedeli olarak teklif edilen tutar "TCDD İskenderun Limanı;nın 36 Yıl Süre İle İşletme Hakkının Devrine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi"nin imza tarihinde peşin veya vadeli olarak ödenebilecek.
İhale bedelinin vadeli ödenmesi durumunda, en az yüzde 40;ı sözleşme imza tarihinde, toplam ihale bedelinin en az yüzde 20;si sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, en az yüzde 20;si imza tarihinden itibaren en geç 2 yıl, bakiye tutar ise sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 3 yıl içerisinde nakden ödenecek.

İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Sözleşme imza tarihinden itibaren yıllık Libor artı 2,5 oranında basit faiz uygulanacak olup, faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacak.

İhaleye Türk ve yabancı uyruklu tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler, ancak Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilecek. Ortak Girişim Grubu sadece gerçek kişilerden oluşamayacak.

İhaleye katılabilmek için İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunlu. Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları Belgesi karşılığı olarak alınan bedel, her ne suretle olursa olsun iade edilmeyecek.

İhale ilanı uyarınca gerekli işlemleri gerçekleştirip İhale Şartları Belgesini alan tüzel kişinin veya bu tüzel kişinin üyesi olduğu Ortak Girişim Grubunun ihaleye, teklif sahibi olarak teklif vermesi esas olacak.

Ancak, İdare;ye gerekli bilgi ve belgelerin verilmesi şartıyla İhale Şartları Belgesini alan tüzel kişiliğin kontrolünde bulunan, bu tüzel kişiyi kontrol eden veya bu tüzel kişi ile birlikte kontrol edilen diğer tüzel kişiler de (grup şirketleri) teklif sahibi olarak ihaleye katılabilecek.

İhaleye katılabilmek için, teklif verecek tüzel kişilerin 2009 yılı içerisinde en az; 15 milyon dolar ciro elde etmiş olması veya 15 milyon dolar değerinde fon yönetiyor olması veya 7 milyon dolar net aktife sahip olması veya öz sermayesinin en az 5 milyon dolar seviyesinde bulunması gerekecek. Ortak Girişim Grubu olarak teklif verilmesi durumunda, grup üyelerinden en az birinin tek başına bu paragrafta yer alan kriterlere uygun mali yapıya sahip olması gerekecek ve bu üyenin Ortak Girişim Grubu içerisindeki payının en az yüzde 30 olması zorunlu olacak.
Teklifler, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp en geç 4 Ağustos 2010 Çarşamba günü saat 17.00;ye kadar İdare;ye elden teslim edilecek. Söz konusu ihaleye ilişkin ilan, 17 Mayıs tarihinde basın yayın organlarında yer alacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;