İşte açılım paketi

İçişleri Bakanı Atalay, açılım paketiyle ilgili olarak somut açıklamalar yaptı

İşte açılım paketi

İçişleri Bakanı Beşir Atalay açılımla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Atalay, daha önce soyut olarak bahsettiği Kürt açılımyla ilgili maddeleri bugün düzenlediği basın toplantısında somut şekilde açıkladı.

Atalay, Demokratik Açılım sürecinin kararlılıkla süreceğini belirterek, Meclis'e getirilecek temel hak ve özgürlüklerin alanını genişleten yeni yasal düzenlemeleri duyurdu. Atalay'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

* “Konuşulmaya bile çekinilen sorunları çözmeye çalışıyoruz.

 * Hedefler terörün bitirilmesi, demokratik standartların yükseltilmesidir.

* Ulusal ve uluslararası düzeyde çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz.

* Kısa vadeli tedbirlerin büyük kısmını hayata geçirdik.

* Özel radyo ve televizyonlar da farklı dil ve lehçelerde yayın yapabilecek.

* Yol kontrollerinin azaltılması ve yayla yasağı konusunda tedbirler hazır.

* İnsan haklarıyla ilgili yeni mekanizmaların kurulması ana hedeflerden.

* İnsan hakları mekanizmalarıyla ilgili yasa çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

* İnsan hakları mekanizmaları konusunda ilgili kurumlardan görüş alıyoruz.

* Daha fazla hak, özgürlük ve demokrasi hedefliyoruz.

* Kurulacak insan hakları mekanizmaları bağımsız olacak.

* Türkiye İnsan Hakları Kurumu, bağımsız ve tarafsız olarak çalışacak.

* Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu önleyici işleve sahip olacak.

* İşkenceye sıfır tolerans anlayışımızı başarıyla sürdürüyoruz.

* Elçi krizinde olduğu gibi bu konuda da medyadan destek bekliyoruz.”

AÇIKLAMANIN DETAYLARI: 


'İNSAN HAKLARI PAKETİ'

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında demokratik açılımın geldiği son safhaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalay, ‘İnsan Hakları Paketi’ olarak isimlendirdiği orta vadeli uygulamalar listesinde, Türkiye İnsan Hakları Kurumu (İHK), Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu, Bağım Kolluk Gözetim Komisyonu’nun kurulması; işkenceye karşı BM sözleşmesinin ihtiyari protokolünün onaylanması ve öngördüğü ulusal mekanizmanın kurulmasını saydı. Atalay, bu uygulamalarla ilgili kanun çalışmalarının hemen hemen tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi. Bakan, orta vadeli uygulamalar kapsamında, insan haklarıyla ilgili yeni mekanizmaların kurulmuş olmasının, sürecin en önemli sonuçlarından biri olduğunu kaydetti.

İLERİ KAPSAMLI ÇALIŞMALARIMIZ VAR

- Biz bu süreci kararlı şekilde devam ediyoruz. Terörün sonlandırılmasına yönelik olarak sonuç alınacak önemli çok ileri kapsamlı çalışmalar yapıyoruz.   

TERÖRÜ SONA ERDİRECEĞİZ

- İçerde ve dışarıda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Terörün sona erdirilmesi için gereken ne varsa onu yapıyoruz. Bütün en ileri adımları atıyoruz ve ince ince dokunarak devam ediyor. Bunun pek çok boyutları ve bütün boyutlarıyla bu yürütülüyor.

TÜRKİYE BU TERÖRÜ TAŞIMAYACAK

- Bildiğiniz gibi Türkiye’ye dönük terör daima zaman zaman komşu ülkelerden zaman zaman bazı Avrupa ülkelerinden destek görmüştür. Şu anda Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye güçlü bir ülke ve uluslar arası alanda bu gücünü, Türkiye’ye dönük terör desteklerini bitirmek için sonuna kadar kullanıyor.  Türkiye bu terörü artık taşımayacak. Bunun için çalışıyoruz. Milletimizin desteğini devam ettirmesini biz talep ediyoruz.

TARİHİ BİR OTURUM GERÇEKLEŞTİRDİK

 - İkinci boyuta geldiğimizde 13 Kasım 2009’da Meclis’te tarihi bir oturum gerçekleştirdik. Kısa orta ve uzun vadede hangi adımları atacağımızı da detayıyla verdik. Burada verdiğimiz programa uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepsini tek tek takip ediyoruz. oradaki ifadelerimiz bizim taahhütlerimizdir.

CEZAEVLERİNDE KÜRTÇE KONUŞULACAK 

- Cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla farklı lehçelerde konuşmasını sağlayan yönetmelik yürürlüğe girmiştir. TRT, TRT-6’yla yayına başlamıştı. Şu anda özel televizyon ve radyolarda farklı dil ve lehçelerde 24 saat yayın yapılabilir. Üniversiteler bünyesinde farklı dil ve lehçelerde enstitü araştırma merkezi kurulması yönünde YÖK’ün tasarrufları var.

- Terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atılmaktadır. Yol kontrollerinin azaltılması ve yayla yasaklarının asgari seviyeye indirilmesi amacıyla genelgeler hazırlanmıştır. Bu önemlidir. Bunlar ülkemizin değişik kesimleri için hayatı çok kolaylaştıran çok önemli, idari tasarruflarla sağlanabilecek tedbirlerdir. Biz bunları önemsiyoruz. Özellikle günlük hayatta ülkemizin her köşesinde insanımızın rahat edeceği adımları atmaya devam ediyoruz.

- Bunlar yasal değişiklik gerektiren adımlardır.

18 YAŞ ALTI  ÇOCUK MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

- 18 yaş altındaki tüm çocukların çocuk mahkemesinde yargılamaya yönelik kanun tasarısı Meclis’e gönderilmiştir. İnsan haklarıyla ilgili yeni mekanizmaların kurulması bu sürecin en önemli sonuçlarından biridir. İnsan haklarını birey boyutunda daha da böyle hücrelere kadar hissedilir şekle getirecek bazı tasarıların hazırlığı içerisindeyiz.

-Hükümetimiz milletimizi layıkıyla temsil etmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye’nin en itibarlı şekilde temsil edilmesi için çaba veriyoruz. Son 7 yıldaki çabalarımız ülkemizi hem bölgesinde büyük bir güç hemde küresel bir aktör haline gelmiştir.

İÇ SORUNLARI CESARETLE ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ

-Bütün bunları yaparken ülkelerin kendi iç sorunlarını çözmesi ve bunları iyi yönetmesi yani içerdeki ev ödevini iyi yapması da çok önemlidir. Biz bu iç sorunlarımızı da cesaretle çözmeye çalışıyoruz. Hükümetimiz sorunlardan kaçan değil sorunları çözen bir iktidardır. Biz bunu ilke edindik. Risk almaktan kaçan değil millet adına sorumluluklarının farkında olan ve bunları üstlenen bir iktidarız.

- Çünkü biz çözümü ne kadar büyütürsek sorunu o kadar küçülteceğimize inanıyoruz. Çözümsüzlüğü politika olarak benimsemedik. Kınayıcıların kınamasından, felaket senaryolarından çekinmeyerek sorunların üzerine gittik. Ak Parti hükümetleri olarak geçmiş iktidarlarının yaptığı gibi biz kanayan yaralarına dokunmayabilirdik. Ama biz başta da söylediğim gibi farkı bir iktidarız. Sorunları iyi analiz eden teşhis eden ve birbir çözen bir hükümetiz. Daha fazla yıllarca devam eden kanın akmasına da seyirci kalmadık kalmayacağız.

- Bazen içeriği bilinmiyor gibi ifadeler kullanılıyor. Bunlardan birincisi terörün sona erdirilmesi. İkincisi ise demokratik standardımızın yükseltilmesi.

HUZURLU BİR ÜLKEDE YAŞAYACAĞIZ

- Bu iki hedefin gerçekleşmesi halinde, kader birliği yapmış olan milletimizin tüm fertleriyle daha huzurlu özgür bir ülkede yaşayacağı açıktır. Ayrıca kardeşliğimizi perçinleyecek bu hedeflere aklı başında hiç kimsenin karşı çıkacağına da ihtimal vermiyoruz. Bu nedenle biz milli birlik ve kardeşlik projesi dedik. Burada hedefimiz sonsuzca kardeşlik. 

Kurumlarla ilgili kanun çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını biliyoruz. İhtiyari protokolün onaylanmasına ilişkin kanun tasarısı Meclis’e gönderildi. Meclis’te önceliklerimiz arasında olacaktır. Türkiye insan hakları kurumu’nun kurulmasına yönelik kanun tasarısı haftaya Meclis’e gidebilir.

Diğer ikisi, bağımsız kolluk gözetim komisyonu hakkındaki kanun taslağının çalışması tamamlandı ve ilgili kamu kurumlarına gönderildi. Tasarılarda ilgili kurumların görüşlerinin alınması önemlidir. 

Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu’na ilişkin kanun tasarısı da tamamlanmak üzere, haftaya da bunu ilgili kuruluşların görüşlerine göndereceğiz.

Şu geçen sürece meclis’teki bu konuların sunumundan sonra, tüm bu kanun tasarılarının hazırlanması sürecinde biz, katılımcı yöntemi mümkün olduğunca uygulamaya çalıştık. STK’larla, akademisyenlerle toplantılar yaptık, önerilerini aldık. Sivil katılımı da dahil ederek yürütüyoruz bu çalışmayı.

Yapılan bu değişiklikler, etnik kökeni, siyasi tercihi ne olursa olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlamaktadır. Vatandaşlarımızın bütününü kapsamaktadır. Bu mekanizmalar herkese hitap ediyor.

Bu adımlar uluslar arası insan hakları hukuku’na bağlı devletimizin attığı atacağı adımlardır.

Bu mekanizmaların en az üç ortak özelliği var. Bunların tamamının öznesi insan olan, kurumsal yapılardır. İkincisi, bu dört mekanizma bağımsız mekanizmadır. Hepsi bağımsızdır. Hiçbir organdan emir ve talimat almadan faaliyet göstereceklerdir. Üçüncüsü de bunlar kendiliğinden, başvuru üzerine çalışacak mekanizmalardır.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, hemen her demokratik ülkede bulunan bir kurumdur. Bildiğiniz gibi başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren bir insan hakları başkanlığı’mız vardır. Ancak bu kurumumuzun bağımsızlık ve tarafsızlığı taşımadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Biz bu nedenle bağımsız olarka çalışacak yeni bir kurum oluşturuyoruz. İnsan hakları kurumu, toplumda hak arama bilincinin gelişmesinde görevleri de olacaktır. Bu kurumların etkili şekilde çalışmasının toplumumuza büyük faydası olacaktır. Bu kurumlar sayesinde AİHM önünde, ülkemize yapılan şikayetlerde büyük azalma bekliyoruz. Ülkemizi yüklü miktarda tazminata mahkum edildiği düşünüldüğünde önemi büyüktür.

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu: Herkes ayrım edilmeksizin kanun önünde eşittir. Bağımsız bir mekanizma oluşturuyoruz. Bu gerçekten Türkiye’de insan hakları ve demokrasiyi yükseltme bakımından büyük bir adımdır. Bu kurum her türlü ayrımcılığın önlenmesi için, ihlalin ortadan kaldırılması için görev yapacaktır. Bu kurul, sembolik yetkilerin ötesinde önemli yetkilere sahip olacaktır. Kurumun kararları tüm devlet organlarını bağlayacak düzeyde olacaktır. Ayrımcılığa tabi tutulduğunu düşünen bütün vatandaşlarımız başvurabilecektir. Kurulun kararları, bilirkişi raporu olarakta kabul edilecektir.

Kolluk Gözetim Komisyonu: İşkenceye sıfır tolerans politikamızı başarıyla uygulamaktayız. Bunun son örneklerinden biri de bu komisyonun kurulmasına yönelik kanun çalışmasıdır. Kamu kurumlarından, üniversitelerden temsilciler görev yapacaktır. Komisyon bir yandan ihlal iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmaları izleyecek, diğer yandan bizzat kolluk hakkında idari soruşturmanın başlatılmasını isteyebilecektir. Esasen bu komisyn hem vatandaşlarımızı koruyacak, hemde kolluk görevlilerimizi koruyacaktır. Kolluk görevlilerinin güvenlik personelinin, vatandaşa zaman zaman kötü muamele ettiği vs biz bu konuda bir çok tedbirler aldık. 2009’da bütün polis merkezleirmizi yeniden gözden geçirdik. Standartlar getirdik, kamera sistemi getirdik. Bu da daha ileri bir mekanizma. Kötü muamelede elbette yargı yolu var. Ama aynı zamanda idari olarakta disiplin soruşturması yapılıyor. Ben yeni bir uygulama getirdim. Önce açığa alıyoruz, sonra inceleme yaptırıyoruz. Sonunda durum ortaya çıktığında da uygulama yapıyoruz. Şimdi bağımsız bir mekanizma getiriyoruz. Bunu sadece vatandaşın hakkını korumak için de ifade etmiyorum, diğer yandan güvenlik güçlerimiz için de bir güvence olacaktır.

hurriyet.com.tr / NTV

6