İthal hayvan vergisi düştü

Hükümet, 1 Nisan 2011'e kadar yapılacak doğurmamış dişi sığır ve ağırlığı 300 kilogramdan fazla olan hayvan ithalatında, Gümrük Vergisi'ni yüzde 135'ten yüzde 40'a indirdi. Karar, hayvancılığı desteklemek için alındı

Pazar, 08 Ağustos 2010 - 05:00

İthal hayvan vergisi düştü

Yüzde 135’ten 40’a indi

Et fiyatlarındaki artışı dengelemek için özel sektöre teşvikler açıklayan hükümet, Türkiye’ye 1 Nisan 2011’e kadar yapılacak doğurmamış dişi sığır ve ağırlığı 300 kilogramdan fazla olan hayvan ithalatında, Gümrük Vergisi’ni yüzde 135’ten yüzde 40’a indirdi. Bakanlar Kurulu’nun, hayvan ithalatında Gümrük Vergilerinin yaklaşık 8 ay süreyle indirilmesine ilişkin ithalat rejiminde değişiklik yapılmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı.

EBK için sıfırlanmıştı

Kararın hükümlerini, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakan yürütecek. Daha önce çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları ile Et ve Balık Kurumu’na (EBK) sıfır Gümrük Vergisi ile 100 bin ton kasaplık hayvan ithalatı için tarife kontenjanı açılmış ve kurum 50 bin tonluk bölümünün ithalatı için ihale yapmıştı. Tarım Bakanlığı, 16 Temmuz’da yaptığı tebliğ değişikliği ile kasaplık ve besilik hayvan ithalat şartlarını belirlerken, EBK, özel sektöre de canlı hayvan ithal etme olanağı sağlamıştı.

Besi süresi 120 güne indirildi

Tebliğ ile ithal besi sığırlarının verileceği işletmelerin büyüklüğü 10 baştan 250 başa çıkarıldı. Yani ithal edilecek hayvanlar en az 250 baş kapasiteli, ahırlarının besiciliğe uygun olduğu tarım il-ilçe müdürlüklerince belirlenen işletmelere verilecek. İthal besi sığırı bulunduran işletmeler, bakanlık müdürlüklerince en az 2 ayda bir teknik ve sağlık kontrolünden geçecek. Besi amacıyla ithal edilen hayvanların beside tutulmalarına ilişkin süre 180 günden 120 güne indirildi