İyi gidiyorsunuz ama işsizliğe dikkat!..

İyi gidiyorsunuz ama işsizliğe dikkat!..

Türkiye’deki ekonomik büyümenin 2010’da yüzde 5 ve daha yüksek olabileceğini söyleyen Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, öncü göstergelerin 2010’un ilk üç ayında ekonomik düzelmenin sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

Dünya Bankası, daha önceki tahminlerinde, Türkiye’de 2010 yılındaki ekonomik büyümenin, iç tüketimdeki hafif artışla yüzde 3-4 gibi olmasının beklendiğini açıklamıştı.

KADINA İŞ YARATILMALI

Türkiye’nin 2009’un son üç ayında güçlü bir düzelme yaşadığını vurgulayan Zachau, işsizliğin ise hâlâ yüksek olduğunu söyledi.

Zachau, istihdamın artırılabilmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Kadınların iş edinmesini sağlamak, kayıt dışılığı azaltmak, mevcut işleri korumak yerine yeni işler yaratmaya odaklanmak, işsizlerin becerilerini artırmak ve eğitim kalitesini yükseltmek.”