İzin gerekmiyor

Çarşamba, 25 Ağustos 2010 - 05:00

Ben bir ev hanımıyım, çalışmak istiyorum ancak eşim buna karşı. Hâlâ kadının çalışması eşinin iznine mi tabi? N.L.

Ben her zaman ve her yerde şunu toplumumuzun hukuk bilgisinden yoksun olduğu görüşünü savunuyorum. Bu tarife eğitimlisi de giriyor eğitimsizi de. O nedenle köşeme ilgi büyük.
Çünkü vatandaş doğruya bir başka yerde ulaşamıyor. Birçok yerden duydum ki hâlâ vatandaş kadının çalışmasının kocasının iznine bağlı olduğunu zannediyor. Oysa bu bilgi 1926 tarihli Medeni Kanun’dan geliyordu. Evet o kanunda kadının çalışması kocasının iznine bağlanmıştı. Ancak bu madde 1990 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal olundu.
Yani o tarihten bu yana artık kadının çalışması kocasının iznine tabi değil. Sonra bakın ne oldu: 2002’de yeni bir Medeni Kanun yürürlüğe girdi ve diyor ki “Eşlerden her biri meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Ancak meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur.
“Yani şimdi ortada iptal edilmiş bir maddeden öte açık açık bir yeni madde var ki eşinizin iznine tabi değilsiniz. Ancak ailenin huzur ve yararını gözetmeniz tabiidir. Bu sadece hanım için değil erkek için de bir hatırlatmadır.

Kabule bağlı
Şirketimiz bizi bir başka şirkete katmak istiyor. Biz kıdem tazminatımızı istiyoruz, benim ücretim 1.500 TL olduğu halde asgari ücret göstermişler. Şimdi biz ayrılmak istesek bize asgari ücretten kıdem tazminatı ödeyecekler, ne yapalım? R.B.

Sizin anlattığınız sanki İş Kanunu’nun 7’nci maddesinde anlatılan geçici iş ilişkisini andırıyor. Yani benzer iş yapan bir başka iş yerine geçici olarak gideceksiniz. Ancak bunun bir şartı var. Gitmek için işçinin yazılı kabulü gerekli. Zorla olmuyor. Dolayısı ile istemezseniz gitmezsiniz.
Ancak giderseniz de asıl işyeriniz ile ilişkiniz tamamen kopmuyor. Hatta iki işveren de size karşı sorumlu oluyor. Buna göre düşünün. Ücret konusuna gelince. Durumu bölge çalışma müdürlüğüne bildirebilirsiniz ancak çoğunlukla işverenle ters düşmemek için çalışanlar bunu yapmıyor.
Ancak bu bir kayıp sayılmaz çünkü bir gün işyerinden ayrıldığınızda kıdem tazminatının hesabının asıl ücret üzerinden yapılması için son aldığınız ücreti tanıkla ispatlamanız mümkün.