Kadınlara kötü haber!

Kadınların evlenince kocasının soyadını almasını şart koşan kanun hükmünün değiştirilmesi istemi reddedildi

Kadınlara kötü haber!

Anayasa Mahkemesi, kadınların kocasının soyadını almasına ilişkin Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Fatih 2. Aile Mahkemesi, baktığı bir davada, kadının evlendiğinde kocasının soyadını alması şartı getiren Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna karar vererek, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, "Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir" hükmünü içeren 187. maddenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.