Kalp hastalarına iyi haber

Danıştay, ilaçlı stent bedelinin hastaya ödetilmesine dayanak gösterilen, SGK 'Tıbbi Malzeme Temin Esasları' tebliğinde yer alan “İlaçlı stent bedelleri ödenmez” kuralının yürütmesini durdurdu

Kalp hastalarına iyi haber

Memur emeklisi bir vatandaş, eşinin tedavisinde kullanılan ilaçlı stentin ödenmemesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aleyhine Danıştay’da dava açmıştı. Davayı görüşen Danıştay, ilaçlı stent bedelinin hastaya ödetilmesine dayanak gösterilen, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ‘Tıbbi Malzeme Temin Esasları’ tebliğinde yer alan “İlaçlı stent bedelleri ödenmez” kuralının yürütmesini durdurdu.

Danıştay, kararın gerekçesini, “Hastanın sağlık hizmetine erişim engelleniyor ve hasta yakını ağır maddi yük altında bırakılıyor. Bu durum, sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmaz” diye açıkladı.