Kamu hastaneleri birliğe dönüşüyor

Meclis Plan Komisyonu'nda, kamu hastanelerinin özerkleştirilmesi tasarısı kabul edildi. Buna göre, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları birliğe dönüştürülecek

Kamu hastaneleri birliğe dönüşüyor

Tasarıyla genel sekreter, tıbbi hizmet başkanı, idari hizmet başkanı, mali hizmet başkanı, uzman ve hastane yöneticisi olarak 2860 kadro oluşturulacak. Birlikler, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşacak.

PERSONELE EK ÖDEME

Birlik hastanelerini hastane yöneticisi yönetecek. Hastaneler, hizmet, kalite ve hasta memnuniyeti gibi konularda değerlendirilecek ve 100 üzerinden puan verilerek, A, B, C, D, E sınıfına ayrılacak. Sınıflamada belirlenen hedefler tutmazsa birlik yönetimi görevden alınacak. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden, personele ek ödeme yapılacak. Birlik, sağlık hizmetlerinden gelir elde edecek.