Kanatlı demokratlar

Kuş sürülerinin uyum içinde uçmasının sırrını İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar çözdü

Kanatlı demokratlar

Araştırmada bir sürüdeki 13 güvercine minik GPS cihazı (uydudan yer belirleme) takıldı. Güvercinlerin davranış biçimi 15 kilometrelik uçuş boyunca incelendi.

Uyumlu uçuşun, ‘her bir kuşa söz hakkı tanıyan demokratik karar alma mekanizması sayesinde olduğu’ ortaya çıktı.

Uzmanlar, “Dominant kuş, sürünün lideri oluyor. Her kuşun bir oy hakkı var. Ancak bu oylar kuşun sürüdeki ast-üst ilişkisine göre önem taşıyor.

Başka bir deyişle demokratik hiyerarşi sayesinde kuşlar aynı yönde uyum içinde hareket ediyor” dedi.