Karar aramayın

Salı, 25 Mayıs 2010 - 05:00

Binamızın bahçesine kafe yapıp işgal ettiler. Dava açtık yıkım kararı aldık. Bu arada apartmandakiler toplanıp beşte dörtle karar almışlar. Kararın iptalini dava ettik, konu bilirkişiye gitti. Bilirkişi beşte dört sağlanmıştır diye karar verdi. Sizin bu konudaki yazınızı mahkemeye sunduk. Karar çıkmadı. Bu konuda verilmiş karar var mı? N.A.

Nasıl içimi dökeyim, nasıl içimi boşaltayım bilemiyorum. Toplum düzenini korumak için bir kanun yapıyoruz ama öyle bir cümle koyuyoruz ki toplum birbirine giriyor. Böyle bir kanun yapısı olabilir mi? Benim size herhangi bir karar vermeme gerek yok. Kanunların genel ifadesi ortada. Kanunların ruhuna aykırı karar olamaz.
Dolayısı ile sizin işinizi görecek olan kararlar değil kanunların ruhudur. O da şöyle. Bir kere memleketimizde binalar belli mevzuat dahilinde inşa edilir. Bunun içinde imar mevzuatı, belediye yasaları ve kat mülkiyeti mevzuatı vardır. İmar mevzuatı kamu düzenini ilgilendiren mevzuattır. Dolayısı ile imar mevzuatına aykırı inşaat yapamazsınız.
Bir yapı yapacaksanız önce imar durumunu alacaksınız, sonra buna uygun projesini yapacaksınız, belediye projeyi tasdik edecek ve siz bu tasdikli projeye uygun inşaat yapacaksınız. Bunlar olmadan inşaat olmaz. Peki kendi aranızda toplanıp, projeyi tasdiki boşver, aramızda aldığımız kararla inşaat yapalım diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. O
halde bir binanın bahçesine böyle bir kararla inşaat yapabilir misiniz? Veya binanızın üerine böyle bir kararla üç kat daha çıkabilir misiniz? Hayır, çünkü yasa buna mani. O halde sizin bahçeye de beşte dört oyla inşaat yapamazsınız. Çünkü yasalar mani. O halde yasaların üzerinde hiçbir şey olamayacağına göre bilirkişi raporu da olmaz mahkeme kararı da.

Yapılan suçtur
Bir firmadan alacaklıydım. Alacağımı avukatım takip etti ve bir araç kabini haciz etti. Borçlunun kızına yeddi emin olarak teslim etti. Ben param tahsil edilecek diye beklerken bir türlü param gelmedi. Avukatıma sordum, hacizli malın ortadan yok olduğunu yani kaçırıldığını söyledi. Şimdi benim param uçtu mu? Bunu alamayacak mıyım? T.A.

Önce hacizli malın durumu hakkında bir şey söyleyeyim. Bir mal icra memuru tarafından haczedilir, ya olduğu yerden alınıp onu muhafaza edecek bir müesseseye yani yed-i eminlik müessesesine teslim edilir, sonra burada satışı yapılır veya malın bulunduğu yerde birine yine yed-i emin olarak teslim edilir. Satışa kadar verildiğinde buradan satışı yapılır. Yed-i eminin görevi ise satışa veya haciz kalkana kadar bu malı uygun şartlarda muhafaza etmektir. Uygun şekilde muhafaza etmezse ne olur? Sizin olayınızda olduğu şekilde malı kaçırırsa yed-i eminliği sui-istimalden yargılanır ve suçlu bulunursa hapis cezası verilir. Bu arada para ne olacak derseniz; alacağınız baki, haczin kalkmış olması veya dosyanın takipten kalkmış olması alacağı sonlandırmaz takip de yenilenebilir, yeni hacizler de yapılabilir.

Karar alınsa iyi olur
Bir binanın zemin katında oturuyorum. Benim camımın baktığı alan bakımsız bırakıldığı gibi sitenin ışıklarının tümü gece kapatılıyor. Buna karşı ne yapabilirim? S.S.

Binalarda elbette yaşam standardı sağlanmalı, bunun için çalışılmalıdır. Ancak bir de bunlar için yapılacak masrafı karşılama problemi var. Aslında zaruri ihtiyaçlar ortak giderden karşılanır. Ancak bakımın yapılacağı alanın genişliği ve yapılacak gider bilinmeli ve kat malikleri toplantısında bu hususta karar alınmalıdır. Bu karar alınmadığı takdirde zorlayıcı bir girişimde bulunmak zor. Karar alındığı takdirde yönetici kat malikleri kurulu kararlarına uymak zorunda olacağından, bu durumda yöneticiyi göreve yönlendirmeniz mümkün olabilecektir.