Kart iptaline müjde

Müşterinin kredi kartlarını iptal ettirmede çektiği sıkıntılara son verecek tasarı Bankalar Birliği'ne gönderildi

Kart iptaline müjde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ve bankaların görüşüne açılan taslak halindeki yeni Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği, yayımlandığında kredi kartı iptallerine ilişkin tartışmaları sona erdirecek.

İPTAL TALEBİNE BELGE ZORUNLU

Taslağa göre şubeler kanalıyla yapılan kart iptaline ilişkin taleplerde, talebin hangi tarihte alındığı belgelendirilecek. Şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan iptal talep formunun bir örneğinin de kart hamiline verilmesi zorunlu olacak. Böylece tüketici kart iptalinin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair endişe taşımayacak.

NAKİT AVANS TEDBİRİ

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki yeni yönetmelik taslağı, BDDK tarafından görüş bildirmeleri için Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne gönderildi. Bankaların görüşüne açılan yeni yönetmeliğe göre en az üç dönem üst üste asgari ödeme tutarı ile toplam dönem borcunun yüzde 50'si arasında ödeme yapılan kredi kartlarının limitleri, dönem sonu borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamayacak. Yine bu tür kartların nakit kullanıma kapatılmasına yönelik tedbirler alınacak.

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ DESTEKLİYOR

BDDK'nın kredi kartlarına ilişkin düzenlemesini değerlendiren tüketici örgütleri de çalışmaya destek verdi. Tüketiciler Örgütleri Federasyonu Başkanı Fuat Engin, kredi kartı borçlarındaki hızlı artışın ve milyonlarca kredi kartı müşterisinin takipte olmasının bugüne kadar görülmediğine dikkat çekerek BDDK'nın durumu fark ederek çözüm arayışına girdiğini söyledi. Engin, "Kredi kartından nakit çekimine ilişkin düzenleme yapılması kredi kartı sorununa çözüm üretmese bile, sorunların büyümemesine katkı sağlayacak bir yöntem olarak değerlendirebiliriz." dedi. 

(Zaman)