Kat malikleri de bazen takip yapabilir

Pazartesi, 05 Nisan 2010 - 05:00

Kat mülkiyetinde ortak gider borcu için yönetici takipte bulunur diye yazmıştım. Okuyucum, “Yasada bağımsız bölüm maliki de geçiyor. Bu ne demek?” diye soruyor. Y.A.

Apartman ortak giderleri için kiracıdan talebi yöneticinin yapacağını yazdım. Evet doğru. Kat maliklerinin talep edebileceği haller de vardır ancak bunlar özel hallerdir. Önceki okuyucumun sorusu ortak gideri ödemeyen kiracıya yönetici mi dava açar kiralayan mı biçiminde idi. Ancak “Bazı hallerde kat malikleri de açar” dedim ve açıklayayım. Birincisi, sekiz bağımsız bölüme kadar yönetici seçme mecburiyeti yok. Bu durumda ortak gideri cebinden yapan kat maliki diğer bağımsız bölüm maliklerine başvurabilir. İkincisi, yöneticinin bulunması hallerinde dahi bir bağımsız bölüm maliki bazı nedenlerle kendi cebinden harcıyarak ortak mahallerin onarımını yaptırabilir ve bu halde de yine bağımsız bölüm maliki diğer kat maliklerine başvurabilir. Dolayısı ile bahsettiğim ve benzer hallerde bir bağımsız bölüm malikinin de talep hakkı doğabilir.

Adi senet mi bono mu?

Arkadaşımdan alacağıma karşılık senet aldım. Senet elimde ama bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım yardımcı olur musunuz? S.M.

Efendim önce elinizdeki senedin vasfının bilinmesi lazım. Bazı hallerde düz beyaz kağıda “…TL borcum vardır “ diye yazılır, bu da senettir, ama çoğunlukla bono için de senet ibaresi kullanılır. Şayet eninizdeki kağıt birinci örnekte bahsettiğim türden ise bununla icra takibine başvurabilirsiniz ama bunun için yapacağınız takip ilamsız takip dediğimiz adi takiptir ki borçlu görünen kişi “Borcum yok” dedi mi takip durur, devamı için dava açmanız gerekir. Sonra benzer bir durum olabilir, o da şudur: Elinizdeki belge bonodur. Görünüşü bonodur ama yasal unsurlarından en az biri yoktur. Bu halde buna bono diyemeyiz dolayısı ile yine yukarıdaki gibi bir takip mümkün. Üçüncü örnek ise elinizdeki kağıt tüm unsurları tamam bir bonodur. Bu halde yine icra takibi yapacaksınız ama bu defa kambiyo senetlerine mahsus özel takip yoluna başvuracaksınız. Burada itiraz süresi kısa, itiraz imkanları kısıtlıdır. Yani avantajlı bir takip yoludur. Yani hiç olmazsa bir bilene göstermenizde yarar görürüm.

İki ihtimal var gibi

Annesinden ve teyzesinden sahibi olduğu tarlaları üzerine alan ve önce kaynına sonra karısına aktaran biri için annesi, “Bana bakmadı tarlaları geri ver” diye dava açmıştı ve dava sürerken vefat etti. Bu halde davayı biz açabilir miyiz? S.S.

Anlattığınız olayda iki husus içiçe girmiş. Birincisi ölünceye kadar bakma sözleşmesi varmış gibi bir anlam çıkıyor. Çünkü dava açan anne, sözleşme yapıldığı halde “Bana bakmadılar” diyor. Bu durumda dava açarsınız. Çünkü evladın anneye bakması yasal ve ahlaki bir kural. Bu ölünceye kadar bakma sözleşmesi yasal değildir. İkinci ihtimal, nedeni olmadan yapılan bir bağıştır. Bu halde de mahfuz hisse kaideleri bertaraf edilmesi amaçlanmıştır ve muvaza yollu devirler yapılmıştır. Bu halde de dava türü değişmekle birlikte yine dava açma imkanına sahip olursunuz.