Kat mülkiyetine geçişte harç

Pazartesi, 11 Ocak 2010 - 05:00

Soru: 20 yıllık binamız kâr irtifakında duruyor. Kat mülkiyetine geçmek için iskân işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Muhtemelen ocak sonunda veya şubat başında kat mülkiyetine geçeceğiz. Kat mülkiyetine geçerken ödeyeceğimiz Tapu Harcı konusunda, farklı bilgiler veriliyor. Binayı kat mülkiyetine geçirirken yüzde kaç Tapu Harcı ödeyeceğiz? Aziz ÖZBAG

Cevap: 28 Şubat 2009’da yürürlüğe konan 5838 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonucunda, tapuda yapılan cins değişikliği işlemlerinden nispi oranlı Tapu Harcı alınması uygulaması terk edilerek maktu harç uygulamasına geçilmiştir. 28 Şubat 2009’a kadar binaların kat irtifakından kat mülkiyetine geçişinde her bağımsız bölüm için emlak vergi değerinin binde 15 oranında Tapu Harcı alınırken bu tarihten itibaren bağımsız bölüm başına 100 lira, işçi evleri ve işçi evlerinden daha düşük nitelikteki meskenlerden tescilinde de 50 lira maktu Tapu Harcı alınmaya başlanmıştır. 2010 yılında ödenecek harç oranları yüzde 10 artırıldığından binanızı kat mülkiyetini geçirirken, bağımsız bölüm başına 110 lira Tapu Harcı ödemeniz gerekiyor.

5000 günle 2019'da 3600 günle 2023'te emekli olabilirsiniz

Soru: 1965 doğumluyum. 1983’te SSK’lı olarak çalışmaya başladım. Giriş çıkışlarım oldu. 1598 gün prim ödedim. Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? Asiye HAMURCU

Cevap: İki şekilde emekli olabilirsiniz: 1) 20 yıl sigorta, 5000 gün prim ve 40 yaş şartlarına tabi olarak. 3402 gün daha prim ödeyerek prim ödemenizi 5000 güne tamamlayacağınız tarihte, Temmuz 2019’da 2) 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. 2002 gün daha prim ödeyerek, ödemenizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 2023’te 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte.

Babanız 47 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir

Soru: Babam 20 Aralık 1963 doğumlu. 1 Haziran 1982’de SSK’lı oldu. 46 yaşında mı yoksa 47 yaşını bitirince mi emekli olacak? Sinan AYDEMİR

Cevap: Babanız gibi ilk defa 24 Mayıs 1982 ile 23 Kasım 1983 arasında sigortalı olanlar, 25 yıl sigorta, 5150 gün ve 47 yaş koşullarıyla emekli olabiliyor. Babanız en az 5150 gün prim ödemiş olmak şartıyla, 20 Aralık 2010’da emekli olabilir. Babanız 8 gün önce, yani 23 Mayıs 1982 veya daha önceki bir tarihte sigortalı olsaydı, 20 Aralık 2009’da emekli olabilirdi.

51 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz

Soru: 1965 doğumluyum. 1985-1987 arası 18 ay askerlik yaptım. 4 Nisan 1991’de SSK’lı oldum. Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olurum? Satı ŞATIR

Cevap: Askerlik sürenizi borçlanırsanız, başlangıç tarihiniz 18 ay geri gider ve emekli olmak için 25 yıl sigorta, 5450 gün prim ve 51 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlar. Ara vermeden prim ödemişseniz prim ödemeniz yeterli olup (değilse priminizi 5450 güne tamamlamanız şartıyla), 2016’da 51 yaşınız dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

İflası ertelenen şirketten olan alacak, kazançtan düşebilir

Soru: Alacağımız olan bir şirket iflası erteleme kararı almış. Dolayısıyla alacağımıza icra takibi yapamıyoruz. Vergi Usul Kanunu’na göre, alacaklara şüpheli alacak karşılığı ayırarak kazançtan düşme imkanı tanınıyor. Ancak alacağa karşılık ayırarak ticari kazançtan düşmek için, alacağın icra takibine başlanmış olması gerekiyor. İcra takibi yapamadığımız alacağımıza karşılık ayırarak, vergilendirilecek ticari kazancımızdan düşebilir miyiz? Ahmet TUNCAY

Cevap: ‘İflasın ertelenmesi’ kararı, ‘borca batmış şirketlerin iflas ile varlıklarının sona ermesine mani olmak ve iyileştirme projeleri ile şirketlere varlıklarını devam ettirmek için yeni bir şans tanımak’ şeklinde tanımlanabilir. İflasın ertelenmesi kararı ile alacaklar ortadan kalkmamakta, sadece icra takipleri engellenerek, borçlu şirket durumunu düzeltmek için bir imkan sağlanmaktadır. Çünkü, iflasın ertelenmesi kararında, mahkemeye şirketin durumunu iyileştirecek projeler sunulmaktadır. İflasın ertelenmesine karar verildiğinde 6183 sayılı Kanun’a göre vergi ve prim dahil hiçbir alacak için icra takibi yapılamıyor. Karardan önce başlamış olan icra takipleri de duruyor. Her ne kadar Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü maddesi hükmünce dava ve icra safhasında bulunan alacaklara karşılık ayrılabilmekteyse de şirketten alacağınız için İcra İflas Kanunu’nun 179/b maddesi hükmüne göre, iflasın ertelenmesi kararının verildiği hesap döneminde şüpheli alacak karşılığı ayırarak, ticari kazancınızdan düşebileceğiniz kansındayız. Alacaklı olduğunuz şirketin, ileride iflası veya iflastan kurtulması halinde, alacağınızın tahsil ettiğiniz kısmını, kazancınıza ilave etmeniz gerekir.

BAĞ-KUR başlangıcını geri götürmek mümkün değil

Soru: Bir yakınım 29 Kasım 1984’te vergi levhası sahibi olarak servis ve yolcu taşımacılığı işi yapan esnaftır. Esnaf Odası’ndaki kaydı da bu tarihlerde bulunmaktadır. Ancak hiç Bağ-Kur’a giriş yaptırmadı. 2006’da çıkan yasa ile 4 Ekim 2000’den itibaren geçmişe dönük Bağ-Kur’lu oldu. Geçmişe dönük daha fazla gidilemeyeceği söylendiğinden, aynı zaman da kendi adına kesilen tütün müstahsil makbuzlarını Bağ-Kur Tarım Servisi’ne teslim etmiş ve 1 Mayıs 1995’e dönük olarak bu kez Tarım Bağ-Kur’lu olarak kabul edildi. Yakınım 20 Ocak 1960 doğumlu. Vergi kaydının başladığı 29 Kasım 1984’e dönük olarak esnaf Bağ-Kur’lusu olması için yasal bir öneriniz var mı? Dava açarak yahut ilgili kuruma yazılı müracaat ederek bir sonuç alınması ve sigortalılığının geçmişe çekilebilmesi mümkün mü? Ceyhun YILDIRIM

Cevap: Yakınınız gibi süresi içinde Bağ-Kur’a kayıt ve tescilini yaptırmayanlara, vergi kaydı ibraz ederek sigortalarını vergi mükellefi oldukları tarihten başlatmaları için 6 ay süre verildi. Yakınınız 6 aylık sürenin dolacağı 2 Şubat 2004’e kadar vergi kaydı ibraz ederek Bağ-Kur’unu vergi mükellefi olduğu 29 Kasım 1984’ten itibaren başlatabilirdi. Bu sürede başvuru yapmadığı için, sigortası 4 Ekim 2000’den itibaren başlatılmış. Bugün için Bağ-Kur başlangıç tarihini geriye çekmesi mümkün değil. Yakınınız haklarını kullanarak Tarım Bağ-Kur’u yoluyla başlangıcını 1 Mayıs 1995’e çekmiş. Bunun dışında askerlik borçlanması yaparsa, başlangıç tarihini askerlik süresi kadar geri çekebilir. Yeni bir yasa çıkmadığı sürece başka bir yolla Bağ-Kur başlangıcını daha geriye çekemez. Benzer konuda yargının sigortalı lehine süreklilik kazanmış kararları bulunmuyor. Farklı kararlar var.