Kesintisiz elektrik projesi

TEDAŞ'ın elektrik kullanıcılarına kesintisiz ve kaliteli elektrik temin etme amacıyla başlattığı rehabilitasyon projesine dönük çalışmalar hızlandı

Kesintisiz elektrik projesi

TEDAŞ’ın Elektrik Dağıtım Şebekesi Rehabilitasyon Projesi kapsamında Ankara ve Konya’da tesis edilecek "Denetimli Kontrol ve Veri Toplama/Dağıtım Yönetim Sisteminin (SCADA/DMS)" saha çalışmaları tamamlandı.

Buna göre SCADA/DMS projesi, Ankara ve Konya şehirleri mücavir alanlarındaki elektrik dağıtım sistemlerinin, kurulacak Kontrol Merkezlerinden haberleşme sistemi aracılığıyla uzaktan izlenmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesini sağlayacak.

Elektrik dağıtım sistemlerinin gerçek zamanlı izlenmesi sayesinde arızalardan anında haberdar olunacak, arızalı kısımlar izole edilerek, ringi sistemleri vasıtasıyla şebekenin diğer kısımlarına anında enerji verilecek.

Dağıtım sisteminini gerçek zamanlı olarak izlenmesi sayesinde arıza sayısı ve süresi en aza indirilerek, kaliteli hizmet sunumu sağlanacak.

Ayrıca trafo, kesici, ayırıcı gibi tüm teçhizatların konum bilgileri ile dağıtım şebekesinin tüm akım, gerilim frekans gibi bilgilerinin canlı takibi sayesinde en verimli ve optimal yatırım planlaması yapılarak gereksiz yapılan yatırımların önüne geçilecek.

SAYAÇLAR DA UZAKTAN OKUNABİLECEK

Bu projeye daha sonra yapılacak ilavelerle tüm müşteri sayaçlarının uzaktan okunması, kesilmesi, ve açılması işlemleri yapılabilecek ve insan unsurundan kaynaklanan hatalar en aza indirilecek.

Böylece dağıtım şirketleri işletme masraflarından önemli ölçüde tasarruf sağlayarak, ülke ekonomisine pozitif yönde katkı sunacak.

Söz konusu proje, diğer şehirlerde yapılacak olan bu tür otomasyon projelerine örnek teşkil ederek elektrik kullanıcılarına kesintisiz ve kaliteli elektrik temin etme hedefine ulaşılmasına önemli katkılar sağlayacak.