KEY ödemeleri yasa bekliyor

KEY hesaplarının ödenmesinde, itirazlara ilişkin değerlendirmeler sonucunda hazırlanan listelerin kabulü için yeni yasa çıkarılması gerekiyor

KEY ödemeleri yasa bekliyor

Hazine Müsteşarlığı, yeni yasanın hazırlanması için ilgili kurumlardan görüş istedi. İlgili kurumlardan bu konuda en kısa sürede görüş bildirmesi istenirken, daha sonra hazırlanan taslak, Bakanlar Kurulu’na sunulacak.

Taslak, Bakanlar Kurulu’nda uygun bulunursa TBMM’ye gönderilecek. Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesine ilişkin kanun uyarınca, ilgili kurumların, ödeme listelerine itirazlara ilişkin değerlendirmeler sonucunda hazırlanan yeni listeleri 28 Haziran’a kadar Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’nın KEY Birimi’ne iletilmesi gerekiyordu.

Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, yasada süre uzatımı yanında, KEY listelerinin hazırlanmasında ve ödenmesinde yaşanan bazı operasyonel sorunların çözümüne ilişkin düzenlemeler olabileceğini belirtti. KEY ödemeleri sırasında, 1,2 milyondan fazla kişi SGK’ya itirazda bulunmuştu.