Kısa bir yol görünüyor

Pazartesi, 18 Ocak 2010 - 05:00

Doğudaki köyümüzden batıya göç ettik. Oradaki geniş arazimizin çayırını satıp iki kardeş bölüşür ve geçimimizi sağlardık. Ancak bir buçuk sene önce kadastro geçmiş. Kardeşim kendi adına tescil ettirmiş şimdi çayırı satıp parasını kendi yiyor. Buna karşı ne yapabilirim? U.K.

Kadastro çalışmalarında, kadastro çalışması yapan heyet çok geniş incelemeler yapamaz. Umumiyetle mahallinde bulunan kişilerin beyanları ve yakın çevreden toparladığı bilgilerle tescil yapar. Elbette bu sırada bir takım hatalar olur. Özellikle sizin gibi uzakta olanların hakkı zayi olabilir. Bunun için dava açmanız gerekir. Kadastro çalışması sırasında böyle hataların olabileceği göz önüne alınarak dava süresi uzun tutulmuştur. Dava on yıl içinde açılabilir. Sizin olay bir buçuk sene önce olmuş. O halde dava açma süresi geçmemiş, dava açıp hisseniz oranında adınıza tescil talebinde bulunacaksınız. Ama biliyorsunuz davayı da arazinin bulunduğu yerde açacaksınız. Yani kahve falınızda memlekete kadar yol görünüyor. Bir de kuş gibi kısmet var, galiba davayı kazanacaksınız.

Kıdem tazminatı alamayacaksınız

Bir işe girdim, sözlü olarak anlaştım, ancak bana anlaştığım ücreti ödemediler. Bir ay sonra da işime son verdiler. Benim anlaştığım kişinin şirketin yetkilisi olmadığını öğrendim. Bu arada bir ay çalışmış olmama rağmen beni sigortaya da bildirmemişler. Benim ücret alacağım veya sigortaya kayıt talep etme hakkım yok mu? S.N.

Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin konuştuğunuz kişinin şirketi temsil yetkisinin olup olmadığının önemi kalmamış, zira sizi işe başlatmışlar ve bir ay çalıştırmışlar. Dolayısı ile sizin için yasal prosedür başlamış. Bir işyerinde çalışmaya başlayınca işveren ile yazılı sözleşme yapılması şarttır. Önce sizinle bu sözleşme yapılmamış. Dolayısıyla aldığınız ücret şayet asgari ücretin altında değilse hakettiğiniz ücret de budur. Fazlasını belgeleyip talep imkanınız olacağını sanmıyorum. Sonra sigortaya bildirilmemiş, oysa derhal sigortaya bildirilmeniz gerekirdi. Bu halde sigortalı sayılmanız için dava açma hakkınız vardır ama kıdem tazminatı talep hakkınız yoktur. Bir ay çalışan kimse kıdem tazminatını haketmez.

Alacağınız var

İşyerinde mesai süresini kat kat aşan çalışma yapıyoruz. Ancak fazla mesai aldığımız yok. Bize işe girerken fazla mesai ücretin içindedir diye bir kağıt imzalattılar. Bu geçerli mi? S.Y.

Biliyorsunuz öncelikle fazla mesai işçinin kabulüne bağlı. Ancak biliyorum ki bu kıtlıkta ben mesaiye kalmıyorum demek için yürek ister. Ancak sömürülme halinde de sessiz kalma tavsiye edilecek bir şey değil. Sizin fazla mesai almanızı bu yazı engellemez. Öncelikle şunu hatırlatayım: Fazla mesai iş sözleşmesi yapılırken belli değildir ki ücretin içinde olsun. Fazla mesai arızi bir şeydir. Oldukça ödenir. Dolayısı ile siz, bugün olmasa bile iş akdiniz fesholunduğunda toplu olarak fazla mesainizi isteyebileceksiniz.