Kriz önlemleri uzatılıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik kriz önlemlerinin süresinin uzatılacağını söyledi

Kriz önlemleri uzatılıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İşsizlik Sigortası Fonunda, 25 Ocak 2010 tarihi itibariyle, 42 milyar 585 milyon 957 bin lira biriktiğini söyledi.

Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının tümü üzerinde milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı.

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç’in, "devlete ait vergi borçlarına karşılık hangi kurum ve kuruluşların gayrimenkullerinin Maliye Bakanlığınca satın alındığına" ilişkin sorusunu yanıtlayan Şimşek, borcuna karşılık 13 şirketten 37 milyon 636 bin liralık, 101 belediyeden 97 milyon 570 bin liralık, kamu kurum ve kuruluşlarından da 600 milyon 85 bin liralık taşınmaz satın alındığını söyledi.

Borcu olan belediyelerin gelirlerinden yapılacak kesintiye ilişkin bir soru üzerine Şimşek, getirilen düzenlemenin, kapatılan ya da kapatılması öngörüldüğü halde Anayasa Mahkemesi kararı gereğince faaliyetine devam eden belediyelere yönelik olmadığını ifade ederek, "Bu düzenleme; tüm belediyelerin kamuya olan borçlarının, kendilerine verilen genel bütçe vergi gelirlerinden kesilmesine ilişkin kuralları düzenlemektedir" dedi.

Maliye Bakanı Şimşek, memurların toplu pazarlık hakkı konusunda 2010 yılı içinde bir çalıştay yapılması konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, çalıştayda ortaya çıkacak sonuç ve önerilere göre konunun, Hükümet tarafından değerlendirileceğini bildirdi.

İşsizlik Sigortası Fonundan GAP’a, 2008’da 1,3 milyar lira, 2009’da ise 4,2 milyar lira olmak üzere toplam 5,5 milyar lira aktarıldığını ifade eden Şimşek, fonda 25 Ocak 2010 tarihi itibariyle, 42 milyar 585 milyon 957 bin 166 lira bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin devlet personel rejimine ihtiyacı olduğunu bildiren Şimşek, performansa dayalı sisteme geçilmesi noktasında bunun gerekliliğine işaret etti. Şimşek, tasarıyla, bankalardan alınacak harçlardan 400 milyon liralık bir gelir elde etmeyi düşündüklerini ifade etti.