Krizin nedeni ahlaki çöküş

Krize sebep olarak tüketim tutkusu, hırs, zengin-yoksul adaletsizliğiyle ahlaki çöküşü gösteren İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Musevi Cemaati Hahambaşısı Haleva ve İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı'ya göre, çözüm Tanrı'nın adaletli düzeni

Krizin nedeni ahlaki çöküş

ÜÇ DİN TEMSİLCİSİ KATILDI

Active Academy’nin düzenlediği ‘Finans Zirvesi’ dün üç dinin temsilcilerini buluşturdu. İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Musevi Cemaati Hahambaşısı Rav İsak Haleva ve İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı’nın ortak görüşüne göre krize, tüketim tutkusu, kazanma hırsı, zengin-yoksul adaletsizliği gibi etkenlerin oluşturduğu ahlaki çöküş sebep oldu. Ekonomik krize ait meseleleri din adamlarının konuşmasının aslında tuhaf görünebileceğini belirten Bartholomeos şöyle konuştu:

BENCİLLİKTEN UZAK DURALIM

“Ancak, kaynakları tüketirken sorumluluğumuz ortak. Kriz iki değeri tahrip etti. İlki, borsaların çöküşü, işsizlik, iflas gibi ekonomik değerler. İkincisi krizle insanlarda oluşan duygusal tahribat ve ahlaki çöküş. Bencillikten uzak durmalıyız. İnsanlar sadece tüketici konumuna indirgenirse o zaman tüketimleri etkileyerek manipüle etme becerisi tek önemli konu olur. Bunun sonucunda çıkan doyumsuzluk, varlıklıların, olmayanlara kıyasla varlıklarını artırması şeklinde gerçekleşir.”