Önceki Fotolar

Kuran-ı Kerim'de geçen bebek isimleri (Bebek isimleri 2017)

Yeni doğmuş ya da doğacak çocuğunuza isim bulmak tahmin ettiğinizden çok daha zor olabilir. Gelin, şimdilerde çok aranan ve Kuran-ı Kerim'de adı geçen bebek isimleri ve anlamları... 

06 Ocak 2018, Cumartesi 14:05
A A
KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI B

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI B

BARAN: YağmurBELİNAY: Cennette peygamber çiceğiBENGİSU: Ebedilik, ölümsüzlük veren suBEREN: Güçlü, kuvvetli, akıllıBERFİN: Kardan yapılmış, tertemizBERRA: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. BERRE: TemizleyiciBETÜL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırBÜŞRA: Mutluluk getiren haberBUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melekBURAK: Yıldırım, şimşek, parıldamak, ışıldamak anlamlarına gelen Berk kelimesinden türetilmiştir.Hz. Muhammed'in Miraç'a çıkarken bindiği binek. 

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI C

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI C

CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI D

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI D

DALYA: Yıldız çiçeği.DİDAR:1- Yüz, çehre.2- Görme, görüşme.3- Görüş kuvveti.4- Açık meydandaDİREM:  1-. Akça, para2- Gümüş paraDUHA:1- Kuşluk vakti.2- Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi. 

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI E

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI E

EBRAR:1- Hayır sahipleri.2- İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. ECHER:1- Son derece güzel kadın.2- Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.ECİR:1- Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey.2- Sevap.3- Aziz sevgili.ECRİN: Allah'ın hediyesi anlamını taşımaktadır.EFGAN: Figan, ağlayıp inleme, feryat.EFSA: Cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbazELYESA: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamberEMİN:1- Korkusuz kimse.2- Emniyette olan.3- İnanan, güvenen.4- İnanılır, güvenilir.5- Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen.6- Emanet olarak idare edilen dairelerin başı.7-(Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.EMİR:1- Bir kavmin, bir şehrin başı.2- Büyük bir hanedana mensup kimse.3- Peygamberimizin soyundan gelen.4- Kumandan.5- Abbasi devletinde başkomutan.6- Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.EMRE: Aşık, dost. Beylerbeyi. Büyük erkek kardeş.ENER: En yiğit, en kahraman kişiENSAR: 1- Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular.2- Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir.ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek.ERÇİN: Merdiven, basamak.ERVA:1- Çok güzel genç.2- Son derece cesur ve yiğit adam.ERVA: Temiz ahlaklı kızESLEM: Allah'a teslim olmak, doğru yolda ilerleyenESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir.EYÜB:1- Sabırlı.2- Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. (Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.)EZRA:1- Pek fasih, sözü düzgün adam.2- Beyaz kulaklı siyah at.EZRAK:  Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI F

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI F

FERMA:1- Emreden, buyuran.2- AmirFEYZAN: Çok bereketli, çok verimliFÜSUN:  Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI G

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI G

GİZEM: Sır.GONCA: 1- Henüz açılmamış gül, tomurcuk.2- Sevgilinin ağzı.GÖĞEM: Halk dilinde yeşile çalan mor. ( Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.)GÜRHAN: 1- Hanlar hanı.2- Kara-Hitay prenslerine verilen ünvanGÜRKAN: Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş. 

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI H

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI H

HÜMA:1- Devlet kuşu.2- Saadet, mutluluk

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI İ

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI İ

İCLAL: Kudretli büyüklükİLTEBER: Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında ünvan.İREM: Cennet

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI K

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI K

KAAN:1- Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim.2- Hakan, hükümdar.KANSU:1- Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti.2- Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.KARİN:1- Yakın.2- Nail olan.3- Hısım komşu.4- MabeynciKATRE:1- Damla, damlayan şeyKAYHAN: Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destekKAYRAL: Kayrılan, himaye edilen KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklükKEVSER: Cennette bulunduğuna inanılan kutsal suKORAY: İyice kor rengine gelen ay.KORÇAN: Ateşli, canlı, hareketli.KÜBRA: Büyük olanKUMRU: Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş. 

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI M

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI M

MARZİYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.MERİH: Dünya'dan sonra Güneş'e en yakın olan gezegenMERT: Sözünün eri, sözünde duranMİNA: LimanMİRAY: Ayın ilk günleri  

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI N

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI N

NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI O

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI O

OGÜN:  Anımsanan belirli bir günde doğan.OĞUZ:1- Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı.2- Genç, sağlam, güçlü.3- Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılırONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefsORHUN:1- Orta Asya'da bir ırmak.2- Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı.3- Yüksek, yüce Hun anlamındaOYTUN:1- Kutsal, mübarek.2- Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. OZGAN: Öne geçen, kazanan, başarılı

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI R

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI R

RANA: Güzel, göze hoş gelenRAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI S

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI S

SARA:1- Prenses.2- Hz. İbrahim'in eşi3- Halis, katkısız, temizSARE: Saf temizSARP:1- Çetin, sert, şiddetli.2- Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.SARPER: Sert, güçlü erkek.SEDEF: 1- Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu.2- Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.SEDEN: Uyanık, tetikte, gözü açık olanŞEHBAL: Kuş kanadının en uzun tüyüSELEN: Sel gibi coşkun, taşkın kimse.SELİKA:  Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. SELVA:1- Bal.2- Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş.3- Ekvator da sık balta girmemiş ormanSEMA:1- İşitme, duyma. Musiki dinleme.2- Gökyüzü.3- Felek.SENA:1- Övgü ile ilgili.2- Şimşek parıltısı3- ŞükretmeSERTAÇ: Baştacı, çok sevilen, sayılan.SERTAP: İnatçı direngen.SEVDE:  Siyah esmer, esmer güzeli. Müminlerin annelerinden birisi Hz. Sevde.SEVİL:  Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisiŞEVVAL:  Hicri takvime göre yılın 10. ayı ilk üç günü şeker bayramıdır. ŞEYMA: Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.SEZER: Duyar hisseder anlar.SORGUN:1- Bir tür söğüt ağacı.2- Sıtkı, sert.3- Çok uzun ve güzel saç.SOYHAN:  Han soyundan gelen.SUDEN: Hz. Muhammet'in (sav) cennette en çok sevdiği ağacın ismi.SÜSEN:  Çiçekleri iri güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi.  

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI T

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI T

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI U

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI U

UMUT: Ummak beklemek ümit etmek

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI Y

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI Y

YAREN: Dost arkadaşYİĞİT: Güçlü cesur 

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI Z

KURAN-I KERİM’DE GEÇEN ERKEK - KIZ ÇOCUK İSİMLERİ VE ANLAMLARI Z

ZEHRA: Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalıZİNNUR: Nur saçanZİŞAN:1- Şanlı şerefli.2- Canlı.3- Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılırZÜLAL: Berrak, saf, tatlı, soğuk suZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın