Kurlar hareketlenecek

Merkez Bankası, Türk parası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Kurlar hareketlenecek

Türk Lirası cinsi yasal karşılık oranları yüzde 5'ten 5.5'a, döviz cinsi yasal karşılık oranları ise yüzde 10'dan 11'e yükseltildi. Bu müdahale neticesinde piyasadan 1.5 milyar dolar çekilmesi ve kurların hareketlendirilmesi bekleniyor.

Ekim 2008’de derinleşmeye başlayan küresel krize karşı Türk parası ve döviz likiditesine yönelik tedbirler dahilinde zorunlu karşılık oranları 5 Aralık 2008 ve 16 Ekim 2009 tarihlerinde yabancı para yükümlülükler için 2 puan, Türk parası yükümlülükler için 1 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 5 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası’nın 14 Nisan 2010’daki basın duyurusunda döviz likiditesine ilişkin imkânların ölçülü ve kademeli olarak kriz öncesi seviyelere getirilebileceği, likidite açığının belirgin şekilde azalması veya kredi koşullarının iyileşmesi halinde Türk parası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının ölçülü ve kademeli olarak artırılabileceği ve makroekonomik ve finansal riskleri azaltıcı bir politika aracı olarak zorunlu karşılık oranlarının daha aktif bir şekilde kullanılabileceği belirtilmişti.

Bu çerçevede, yabancı para zorunlu karşılık oranları 30 Nisan 2010 ve 6 Ağustos 2010’da 0,5’er puan artırılarak yüzde 10’a yükseltilmiş ve piyasanın likiditesi yaklaşık 1,4 milyar ABD doları azaltılmıştı.

PİYASALARA MÜDAHALE

Bu defa, son dönemde kredilerde görülen artışlar da dikkate alınarak, Türk parası zorunlu karşılık oranı 0,5 puan artırılarak yüzde 5’ten yüzde 5,5’e; yabancı para zorunlu karşılık oranı ise 1 puan artırılarak yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltildi. Bununla piyasanın likiditesi yabancı para zorunlu karşılık oranında yapılan artışla yaklaşık 1,5 milyar ABD doları, Türk parası zorunlu karşılık oranında yapılan artışla ise yaklaşık 2,1 milyar Türk lirası azalması bekleniyor.

8 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Türk parası zorunlu karşılıklara, 24 Mayıs 2002 tarihinden itibaren yabancı para zorunlu karşılıklara faiz ödenirken; 5 Aralık 2008 tarihinde yabancı para zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına son verildi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada ileride yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak, örneğin kredilerdeki genişleme hızının arzu edilen düzeylerin üzerine çıkması halinde, makroekonomik riskleri azaltıcı bir politika aracı olarak, zorunlu karşılık oranları daha aktif bir şekilde kullanılabileceğinin altı çizildi. Bu doğrultuda da gelecekte zorunlu karşılık oranlarının makroekonomik ve finansal riskleri azaltıcı araçlardan biri olarak daha aktif bir şekilde bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla Türk parası zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına da son verildiği belirtildi.

ANKARA / DHA