Lojman kiralarına % 20 zam

Kamuya ait lojmanların aylık kira bedelleri 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 19,5 ile yüzde 20 arasında zamlandı

Lojman kiralarına % 20 zam

Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete’nin dünkü 5. mükerrer sayısında yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğine göre, 15 Ocak’tan itibaren kamu konutlarının her bir metrekaresi için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 0,85 lira yerine 1,02 lira kira ödemesinde bulunulacak.

Bu tutar, kalorifersiz konutlarda metrekarede 1,32 lira yerine 1,58 lira, kaloriferli konutlarda ise 1,74 lira yerine 2,08 lira olacak. Böylece lojman kiralarında ahşap konutlarda yüzde 20, kalorifersiz konutlarda yüzde 19,7, kaloriferli konutlarda da yüzde 19,5 artış meydana gelecek.


Tebliğ uyarınca, yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan her bir metrekare için 15 Ocak tarihinden itibaren metrekarede 0,85 lira tahsil edilecek.