Maalesef madde yanlış yazıldı

Cuma, 19 Kasım 2010 - 05:00

Üç daireli bir binada daire sahibiyim. Binamız sobalı olarak inşa edilmiş bugüne kadar da böyle kullandık. Ancak iki daire kendilerine kömürlü kalorifer yaptırdı. Ortak alana kömürlü kazan, çatıya da taşırma deposu koydu. Ben itiraz edince de biz iki kişiyiz sen teksin bizim dediğimiz olur diyorlar. Bu husus Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42’nci maddesine girer mi? M.O.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42’nci maddesi kısaca ortak yerlerin düzgün, daha rahat ve kullanılmasının kolay hale getirilmesinden söz eder. Ortam mahallerinin işgalinden söz etmez. Dolayısı ile anlatılan durum Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamına girmez.
[[HAFTAYA]]
Bu ortak mahallerin işgali anlamına gelir ki bu husus 19’uncu madde kapsamındadır. Ancak 19’uncu madde de 2007 değişikliği ile anlaşılamaz hale sokulmuş ve ihtilaf kaynağı haline gelmiştir. Zira bu madde sanki beşte dört oya sahip kat maliklerinin her istediklerini yapabilecekleri şeklinde anlaşılmaktadır.
Oysa hukuki durum asla böyle değildir. Bu yanlış anlama maddenin yanlış ifade edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Sizin olayınıza gelince. Sizin binada kalorifer tesisatı kurulabilmesi için tadilat projesi yapılıp belediye imar müdürlüğünde tasdik görmesi lazım. Bu yapılmadıkça binada değişiklik yapılamaz.
Tadilat projesinin onayı için de sizin imzanız lazım. Çünkü olay mülkiyet hakkına müdahale kapsamında. Yani sizin ortak alan olan yerleriniz kısmen kömürlük haline getirilmiş, yine ortak alan olan çatı arasına taşırma deposu konulmuş.
Buna katlanmak zorunda değilsiniz. Peki ne yaparsınız? Sulh hukuk mahkemesine başvurup ortak yerlere müdahalenin önlenmesini talep edersiniz. Umarım dava sırasında 19’uncu madde yanlış yorumlanmaz ve ortak alanlara konulan kazanın ve su deposunun kaldırılmasına karar verilir.