Madde böyle diyor

Cuma, 17 Eylül 2010 - 05:00

 Yazlık evimin balkonunu 1998 yılında diğer kat maliklerinin sözlü oluru ile 60 cm kadar uzattım, tabii pergolasını da bu miktar uzattım. Bugünlerde biri beni belediyeye şikayet etmiş, belediye de aleyhime ceza davası açarmış. Şimdi bu balkon yüzünden mahkemelik olacağım. Bir avukat yıktır bir şey olmaz dedi. Bir başkası 12.10.2004 tarihinden önce yaptığını belgele bir şey olmaz dedi. Ben bunlardan hangisini yapacağım? B.Y.

Benim yanıtım biraz daha okuyucumun aklını karıştırabilir ama telaşlanmasın sonuçta bir noktaya varacağım. Efendim okuyucumun yargılanmasına neden olacak Türk Ceza Kanunu’nun 184’üncü maddesi şöyle başlıyor: “Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Madde uzun. Şimdi aralardan başka örnek cümleler vereceğim.

[[HAFTAYA]]

Bir başka cümlede diyor ki; “Kişinin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde... kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer.” Demekki okuyucuma fikir veren birinci meslektaşım yanlış söylememiş. Şimdi geleyim ikinciye. Bu maddede bir cümle daha var diyor ki. “İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri 12 Ekim 2004’ten önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. ” Demek ikinci meslekdaşım da yanlış söylememiş. Ancak bana kalırsa bir eksiklik kalmış onu da ben tamamlayayım. Birinci cümleyi hatırlayın “Ruhsata aykırı bina yapanlar” diyor. Bina yapmak başka balkonu büyütmek başka. Bina yapmak anayapıyı inşa etmek demek. Siz anayapı inşa etmiyorsunuz, balkonu genişletiyorsunuz. Ceza hükümleri genişletilemez. Ne deniliyorsa odur. Burada sözü edilen bina ise “Bu, balkon da demektir” diyemiyoruz. Dolayısı ile madde bu ve meslektaşlarımın size söylediği nedenlerle de yorumlanmalıdır diyorum. Ancak kat mülkiyeti mevzuatına göre hakkınızda bir şikayet olursa o zaman eski hale getirmek zorunda kalacaksınız bunu da bilin. Ancak bunun için sadece sizin binanızdaki bağımsız bölüm maliklerinden birinin şikayeti gerekir.

İskan izniniz var mı?

Bir sene önce oğlum bir daire aldı ancak irtifak tapulu. Müteahhit halen kat mülkiyeti tapusu almadı. Müteahhidi zorlama imkanı var mı? M.A.

Okuyucumun sözünü ettiği irtifak tapusu büyük ihtimalle kat irtifakı tapusudur. Kat irtifak tapusu ile binlerce daire kullanılıyor. Elbette aslolan kat irtifak tapusu değildir. Kat irtifak tapusu kat mülkiyetine bir geçiş dönemidir. Ancak bu şekilde kullanmanın etkili bir müeyyidesi olmadığı için aslında istisnai bir kullanım tarzı olan kat irtifakı tapusu ile kullanım asıl kullanım tarzına dönüşmüştür. Dolayısı ile sizin de kat mülkiyetine geçme talebiniz haklıdır ancak kat mülkiyetine geçiş için talep kat irtifakı sahiplerinden gelir. Bu nedenle tek başına müteahhidi zorlamanın sonucu yoktur. Ancak çok ama çok önemli bir hususu belirteyim. Kat mülkiyetine geçiş için iskan izni şarttır. İskan izni alınmadığı sürece kat mülkiyetine geçilmez. Bu durumda sizin binanızın iskan iznini alması gerekecektir. Bu da binanın projesine uygun yapılması ile mümkündür. İşte önce bunu temin etmesi için müteahhidi zorlamanız gerekecektir. Şayet iskan izni varsa işiniz kolaydır. Kat mülkiyetine geçişi sizler yani kat irtifakı sahipleri organize edeceksiniz.