Mahfuz hisse aşılmamalı

Perşembe, 26 Aralık 2013 - 05:00

Üç çocuğum vardı en büyüğü vefat etti. Şimdi iki çocuğum var ve ben küçüğe bir daire almak istiyorum. Bir gayrimenkulümü satıp, yeni bir daire alacağım ve doğrudan çocuğun üzerine yapacağım. Bu arada diğer oğluma da mirastan bir şeyler kalacak. Ancak ölümümden sonra diğer oğlum bu alacağım gayrimenkul üzerinde mahfuz hisse iddiasında bulunabilir mi? V.L.

Bunun net yanıtını verebilmem için alacağınız dairenin değeri ile diğer kardeşe kalacak payın parasal değerlerini bilmem gerekir. Çünkü mahfuz hisse hesapları, miras kalan veya bağışlanan malın üzerinden yapılmaz. Tüm tereke (mirasın tamamı) üzerinden yapılır. Sizin tüm malvarlığınızın değeri hesaplanır. Bunun içinde iki çocuğunuzun payı vardır yani başka mirasçı yok ise mesela eşiniz yok ise sizin terekeniz ikiye bölünecektir. Yarısı büyük çocuğa, yarısı küçük çocuğa. Bu yarı hissenin de yarısı mahfuz hissedir.

[[HAFTAYA]]

Dolayısı ile bakılacak husus şu: Büyük çocuğa tereke toplamının dörtte biri kadar mal kalıyor ise yapılan işlem tasarruf nisabı içinde kalıyordur, herhangi bir problem yaşanmaz. Ancak tasarruf nisabını aşıyor ise diğer çocuğun terekenin dörtte birini sağlayacak kadar talepte bulunma hakkı olacaktır. Ancak şayet çocuklarınızla bu konuda mutabakata varabiliyorsanız şimdiden onlarla birlikte bir miras sözleşmesi yapıp anlaşma çerçevesinde malvarlığınızı bölüştürebilirsiniz. Bunu yapmanız, hayattayken mallarınızdan tasarrufu engellemez, mallarınız yine sizindir, bildiğiniz gibi tasarruf edersiniz. Yaptığınız sözleşme ancak ölümünüzden sonra hüküm doğurur. Şayet düşündüğünüz gibi yapıp, küçük çocuğa dairesini alıp doğrudan onun adına tescil ettirirseniz ve ileride, büyük çocuğunuz ile miras konusunda ihtilafa düşerlerse ve küçük evlat bu yeri kendi imkanları aldığı iddiasında bulunursa, bu yeri kendisinin değil babalarının aldığının ispatı gerekecektir