Maliye'den bütçe genelgesi

Kamu kuruluşlarının 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle ilgili ödeme emri belgeleri, 25 Aralık 2009 tarihinden sonra işleme konulmayacak

02 Aralık 2009, Çarşamba 12:15
A A

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe giderlerinin zamanında gerçekleştirilmesi ve yıl sonu işlemlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için genel bütçe kapsamındaki kamu kuruluşları ve özel bütçeli idarelere bir Genelge gönderdi.

Maliye Bakanı Şimşek imzalı genelgede, 2009 Bütçesiyle ilgili diğer esaslar da şu şekilde sıralandı:

Mevzuatına uygun olarak ödeme emri belgesine bağlanarak muhasebe yetkililerine ulaştırılan idarelere ait personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri zamanında ödenecek.

Muhasebe yetkilileri, yaptıkları bu ödemeler sonucu ortaya çıkacak ilave ödenek taleplerini en kısa zamanda ve en seri vasıtayla mali hizmetler birimlerine bildirecek.

Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri kodlarının hiç birinden 2010 yılına kesinlikle borç bırakılmayacak.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerine ilişkin giderler, 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından karşılanacağından, 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında, söz konusu kişilerin tedavi ve ilaç giderleri ile tedavi yollukları için ödenek tefrik edilmeyerek, sağlık primi ödemeleri için ödenek öngörülmüştür.

2010 bütçelerinde tedavi ve ilaç giderleri için ödenek tefrik edilmediği hususu da dikkate alınarak, idarelerin kapsama dahil personel ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait tedavi ve ilaç giderlerine ilişkin ödeme emri belgeleri, herhangi bir gecikmeye meydan verilmeksizin harcama birimlerine ulaştırılacak. Ödemelerin zamanında yapılması ve gelecek yıla borç bırakılmaması hususunda da gerekli tedbirler alınacak.

İdareler, bütçelerinin diğer tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin olarak da 2010 yılına borç bırakılmaması hususunda gerekli tedbirleri alacak.

ÖDENEK İHTİYAÇLARI NASIL KARŞILANACAK?

Ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçları, öncelikle idare bütçelerinin tasarrufu mümkün olan tertiplerinden aktarma suretiyle karşılanacak.

Özel bütçeli idarelerde yıl sonuna kadar oluşabilecek ödenek ihtiyaçları da dikkate alınarak, gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemleri, öncelikle zorunlu giderlere ilişkin tertiplerin ödenek ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilecek.

Yedek ödeneğe ihtiyaç duyulmayacak şekilde ödenek ve harcamalar planlanacak."

3

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;