Mecliste 57 makam için yarış yaşanacak

24. dönem için seçilen milletvekilleri, Meclis'te yaklaşık 57 koltuk için yarışacak. Milletvekilleri ilk olarak Meclis Başkanlığı için sandığa gidecek.

13 Haziran 2011, Pazartesi 12:02
A A

Ardından da 16 kişilik Meclis Başkanlık Divanı, 17 ihtisas komisyon başkanlıkları, 10 tane uluslar arası komisyon grup başkanlıkları, AKPM Başkanı ve partilerin grup başkanvekilleri için kıyasıya bir yarış yaşanacak.

-VEKİLLER ÖNCE YEMİN EDECEK, SONRA BAŞKANI SEÇECEK-

Milletvekilleri önce yemin edecek, ardından Meclis Başkanı’nı seçecek. Milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca TRT’den ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çağrısız olarak toplanacak. Bu birleşimde önce milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak.

MECLİS'İ OKTAY EKŞİ AÇACAK

-İLK YARIŞ MECLİS BAŞKANI İÇİN OLACAK-

Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından ilk olarak Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Başkan adayları, Meclis’in toplandığı günden itibaren beş gün içinde aday olduğunu bildirecek.

-BAŞKAN SEÇİMİ GİZLİ OYLA YAPILACAK-

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla alan üye Başkan seçilmiş olacak. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde tamamlanacak.

-16 KİŞİLİK BAŞKANLIK DİVANI-

Meclis Başkanı, siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasi parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit edecek ve Danışma Kurulu’na bildirecek. Siyasi parti grupları da kendilerine düşen yerler için adaylarını gösterecek. Bu adayları gösteren liste Genel Kurul’da işaret oyuyla oylanacak. 16 kişilik Başkanlık Divanı’nda Meclis başkanvekilliği, katip üyeliği, idare amirliği için seçim yapılacak.

-17 İHTİSAS KOMİSYONU İÇİN ÜYE BİLDİRİLECEK VE BAŞKAN SEÇİLECEK-

17 ihtisas komisyonluğu için siyasi partiler kendilerine düşen adayları Meclis Başkanlığı’na bildirecek. Bütün komisyonlar için siyasi parti gruplarınca bildirilen adayların isimlerini gösterir listeler Genel Kurulca işaret oyu ile oylanacak. Üyelerin tamamlanmasının ardından komisyonlar TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılacak. Bu toplantıda komisyonlar, başkan, başkanvekili, sözcü ve katiplerini seçecek. Seçim gizli oyla yapılacak. Seçilmek için toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu gerekecek.

-AKPM BAŞKANI VE ULUSLAR ARASI KOMİSYONLARIN GRUP BAŞKANLIKLARI-

Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve sayısı 10 olan uluslar arası komisyonların grup başkanları belirlenecek.

Ayrıca partilerin grup başkanvekilleri için de partilerin kendi içinde seçim yapılacak. Ardından da grup yönetim kurulu üyeleri, grup denetçileri, grup disiplin kurulu üyeleri de belirlenecek. Geçen dönem AKP’nin 5, CHP’nin 3, MHP’nin 2 ve BDP’nin 2 grup başkanvekili görev yapmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;