Meclis'te son mesai haftası

Meclis, 24. Dönem 5. Yasama Yılı'nın son mesaisini yapacağı haftaya girdi

30 Mart 2015, Pazartesi 10:37
A A

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, görüşmeleri yarım kalan, Türkiye ile Japonya Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti’nde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

Daha sonra, gündemin ön sırasına alınan; Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi kurumasına ilişkin tasarı ile Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi kurulmasına ilişkin tasarılar görüşülecek.

Genel Kurul’da bu hafta görüşülecek tasarılar arasında, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı da yer alıyor.

Tasarıya göre, transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yapılan tüm teslim ve hizmetler KDV’den müstesna olacak. TSK’ya ait araziler, harekat ve savunma amaçlı yerlerde ve özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde, rafineri, petrokimya tesisleri ve eklentileri ile milletlerarası andlaşma hükümleri uyarınca yapılması öngörülen tesisler hakkında, Kıyı Kanunu’nun sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak.

EÜAŞ veya bağlı işletme birimleri ile oluşturulacak kamu üretim şirketlerine; önce özelleştirilenle, sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre tanınacak. Bu süre boyunca elektrik üretim faaliyeti durdurulamayacak ve idari para cezası uygulanmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydıyla, teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alacak ve tüketicilere yansıtılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tüketici özelliklerine göre abone grupları belirlenebilecek. Kurulca düzenlemeye tabi tarifeler, doğrudan nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye yansıtılmak üzere ilgili tüketiciye enerji tedarik eden lisans sahibi tüzel kişilere yansıtılacak.

İş Sağlığı Tasarısı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın da görüşülmesi bekleniyor.

Tasarıya göre, ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde, işverenin kusurunun mahkeme kararı ile tespiti halinde, işveren kusuru oranında 2 yıla kadar kamu ihalelerinden yasaklanacak. İşyerinde, durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ermenek’te meydana gelen maden kazasında, sigortalı olanlar ile kazada hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, 6 ay süreyle, brüt asgari ücretin iki katı tutarında ödeme yapılacak. İş kazası meydana gelmeyen iş yerlerine teşvik sağlanacak.

15 yaşını doldurmamış çocuklar çalıştırılamayacak, 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilecek. İşçilerin babalık izni 5 gün olacak. Sanayiden sayılmayan işlerde, işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

Yeterliliği olmayanları çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için 500 lira idari para cezası verilecek. Yasanın yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular, prim borçlarını 3 ay içinde ödememesi veya yapılandırmaması halinde sigortalılıkları durdurulacak.

TBMM Genel Kurulu’nda, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifinin de görüşülmesi bekleniyor.

Komisyonlar

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırması Komisyonu, komisyon raporunu karara bağlamak üzere 31 Mart Salı günü toplanacak.

TBMM Anayasa Komisyonu da salı günü toplanarak, AK Parti’nin, 25 olan milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesine ilişkin Anayasa değişikliği teklifini görüşecek.

Meclis kapanmadan yasalaştırılması planlanan tasarı ve teklifler arasında; "Aile Paketi" olarak bilinen, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Yargıtay hukuk daireleri arasındaki görev uyuşmazlıklarının çözümü amacıyla Hukuk Ön İnceleme Kurulu oluşturulmasını, Yargıtay Başkan ve üyeleriyle bu kişilerle aynı konumda olanların fiil ve kararlarından dolayı devlet aleyhine açılan tazminat davalarının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yerine Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi’nde görülmesini öngören teklif de yer alıyor.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;