Medeni ilişki sürmeli

Salı, 06 Nisan 2010 - 05:00

2008 yılında boşanma davası açtık. Dava hâlâ sürüyor. Kız tarafı vekalet vereceğiz diye oyalıyor, kendileri de mahkemeye gelmiyor. Ayıp kabul ediyorlar (biraz da tehdit var işin içinde) bu iş böyle sürünüyor. Vekalet vermezse bu iş böyle sürüp gider mi? Z.M.

Bir davanın görülmesi için önce davacı davayı açar, dava dilekçesinin bir örneği davalıya gönderilir. Davalı duruşmaya ister katılır ister katılmaz. Katılmazsa davacının gösterdiği delillerle davaya bakılır ve sonuçlandırılır.
Dolayısı ile davalının yani sizin olayınızdaki kız tarafının vekalet vermesi beklenmez. Karşı tarafın duruşmalara katılmadığı bir davanın iki yıldır sürüyor olması ilginç.
Sonra bir boşanma davasına gelmenin neresi ayıp onu da anlamış değilim. Özellikle ben otuz senedir yazdığım yazılarımda hep derim ki ‘evlenmek ne kadar normal ve medeni bir ilişki ise boşanmak da o kadar normaldir’ ve medeni bir ilişkidir. Hatta boşanan eşlerin birbirine düşman olmasını dahi anlamış değilim, boşandıktan sonra da dostluk niye sürmesin o kadar ortak geçmiş varken.
Bunu da “işin içinde tehdit var” sözü üzerine söyleme ihtiyacını duydum. Ancak tehdit rahatsız edici seviyeye geldi ise bu defa da savcılığa şikayet edin diyeceğim ama umarım bu safhaya gelmezsiniz.

Boş daire de aidat öder
Bir apartmanda yöneticiyim. Bir daire sahibi yurtdışında yaşıyor ve evine iki ay geliyor, dolayısı ile aidat ödemek istemiyor. Buna hakkı var mı? Bir daire sahibi de boş dairesini satılığa çıkardı, onun durumu nedir? S.R.

Ben yanıtıma hep kat mülkiyetine tabi binalarda diye başlıyorum. Çünkü sorular kat mülkiyetine tabi binalar için. Benim de yanıtım bu yönde. Kat mülkiyeti kurulmamış binalar bu yanıtımı uygulamasın. Kat mülkiyetine tabi binalarda bir bağımsız bölüm maliki ortak mahalleri kullanmadığını veya kullanma ihtiyacı bulunmadığını ileri sürerek ortak gideri ödemekten kaçınamaz.
Dairesi boş olsa dahi bu kapsamda ortak gideri ödeyecektir. Ancak yönetim planında su gideri kişi başına bölüştürülür hükmü varsa ve ev boşsa su gideri talep edilmez.
Ancak gerek aidat gerekse ortak gider payı mutlaka alınacaktır. Bu yanıtım sadece yurtdışında yaşayan komşunuz için değil, dairesini satışa çıkaran komşunuz için de. Zira durumları farklı değil. Aidat ödemeyen komşularınızı icraya vereceksiniz, gerekirse icra yolu ile tahsilat yapacaksınız.