Memurun tek derdi para değil

Hükümetle yarın yeniden masaya oturmaya hazırlanan sendikaların gündeminde yok yok. Sendikalar, zammın dışında birikmiş birçok soruna da kabarık çözüm isteyecek

24 Ağustos 2010, Salı 05:00
A A

Üçüncü tur bugün yapılıyor

Hükümetle toplu görüşmelerin üçüncü ve dördüncü turu için bugün ve 28 Ağustos’ta yeniden masaya oturmaya hazırlanan sendikalar, maaş zammının dışında memurların rahatsızlık duyduğu hemen her konuda talepte bulunacak.
Hizmet kollarında en fazla üyeye sahip olarak toplu görüşme yetkisi alan sendikalar, görüşmenin üçüncü ve dördüncü turlarında hizmet kollarına ilişkin sorunlarını gündeme getirerek bunlara çözüm arayacak.

Kabarık talep listesi var

Sendikalar, geçmiş yıllarda çözülmeyen sorunlara yenilerinin eklenmesiyle hükümete kabarık bir talep listesi sunacak. Sendikaların listesinde ilginç talepler göze çarpıyor.
Kamu çalışanlarının verimliliğinin artırılması için kurum tabipleri yanında psikologların da görevlendirilmesini isteyen sendikalar, personelin kamerayla izlenmesine son verilmesini talep ediyor. Sendikalar mesleki risklere karşı hizmet zammı istiyor.

Öğretmenlere 24 Kasım’da ikramiye
Türk Eğitim-Sen

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bütün eğitim çalışanlarına bir maaş ikramiye verilmeli.
Beden eğitimi öğretmenlerine bayram çalışması için ek ücret ödenmeli.
Ücretsiz doğum iznine çıkan personele izin boyunca maaşının dörtte biri kadar ücret ödenmeli.
Tüm eğitim çalışanları otobüs, tren, metro ve benzeri hizmetlerden indirimli yararlanmalı.
Terörde hayatını kaybeden eğitim çalışanlarının durumları da şehit ve gazi olan asker ve polisler gibi değerlendirilmeli.
Öğretmenlere, sürücü kurslarında ve etüt eğitim merkezlerinde derse girme hakkı sağlanmalı.

Kamu araçlarına kasko
Enerji-Bir-Sen

Maden fonu gelirlerinin ve nehir tipi santral işleten girişimcilerden tahsil edilen su kullanım bedellerinin bir bölümü çalışanlara verilmeli.
Şeker Fabrikaları, ÇAYKUR, Tekel, MKEK gibi mal üreten kurumlarda görev yapan personele iki maaştan az olmamak şartıyla üretim teşvik primi ödenmeli.
Kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan personele verilen hizmet tazminatı bir kat artırılmalı.

İnternette kısıtlamalar kalksın
Türk Büro-Sen

Toplu Konut Fonu’ndan şehit ailelerine, malul ile dul ve yetimlere verilen faizsiz konut kredisi, kamudaki engelli personele de verilmeli.
Fiilen kimyasal atıklarla yüz yüze olan personele yoğurt, süt verilmeli veya karşılığında ücret ödenmeli.
Motivasyon sağlanması için kurum tabipleri yanında psikologlar da görevlendirilmeli.
Kamu çalışanlarının, çocuklarını işyerlerine yakın okullara kayıt yaptırabilmesi için düzenleme yapılmalı.
Sendikaların temsilcilerine, sendikaların internet sayfalarına girebilecek ortam sağlanmalı, bunlarla ilgili kısıtlamalar kaldırılmalı.
Personele katkı sağlayan kamp, misafirhane ve benzeri sosyal tesislerin satışından vazgeçilmeli.
Suç oranının yüksek olduğu illerdeki adliyelerde bir ambulans bulundurulmalı.
Gümrük kapılarındaki personelin iş ve özel hayatlarında güvenliği sağlayan tedbirler alınmalı.

Yangınla mücadeleye fiili hizmet zammı
Toç-Bir-Sen

Orman muhafaza memurları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalı.
Çevre ve Orman Bakanlığı’nda memuriyete başlayanlar için zorunlu çalışma süresi 5 yıldan 3 yıla indirilmeli.
Zirai mücadelede çalışan, kimyasal maddelerle etkileşen personel ile orman yangınları ile mücadeleden sağlık riski taşıyan personele yılda en az 2 ay fiili hizmet zammı verilmeli.

Sağlıkçılara risk zammı
Sağlık-Sen

Sağlık personeline AIDS, hepatit, kırım-kongo kanamalı ateşi gibi mesleki risklere karşı özel tazminat verilmeli.
Birinci basamak sağlık kuruluşları ve 112 acil sağlık hizmetlerinde nöbet tutan personelin yemeği, kurumlarınca karşılanmalı.
Sağlık personelinin askerlik görevini sağlık personeli istihdamında güçlük çekilen yerlerde yapması sağlanmalı.
Döner sermaye primleri emekli aylığına yansıtılmalı.
Vekil ebe ve hemşirelere yıllık izin, mazeret izni ve doğum izni hakkı verilmeli.

TRT’ye ses sanatçısı alınsın
Türk Haber-Sen

Posta dağıtıcılarına verilen kıyafetler demirbaş konumundan çıkartılarak ücretleri ödenmeli.
Personelin kamerayla izlenmesi yasaklanmalı.
TRT’de emeklilikten veya ayrılmalardan dolayı ses ve saz sanatçılarında önemli bir azalma meydana geldi. Bu yüzden koro ve solo çalışmaları yapılamamakta. Bunun için yeterli sayıda saz ve ses sanatçısı alınmalı.

Üniversiteli çocuğa yardım
Türk İmar-Sen

Sendika temsilcileri, geçici görevlendirmeden muaf tutulmalı.
Alay konusu olan, cüzi miktarda ödenen giyim yardımı yeniden belirlenmeli.
Tapu sicil müdürlüklerinde çalışanlara mali mesuliyet sigortası yapılmalı.
Personelin üniversitede okuyan her bir çocuğuna katılım payı verilmeli.

3

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;