Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Salı, 13 Nisan 2010 - 05:00

Koç Topluluğu tarafından 2006’da Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ projesinde bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve 2010 hedeflerinin paylaşıldığı toplantıyla haftayı kapattık. Rahmi Koç Müzesi’ndeki toplantıda Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un yaptığı konuşmanın notlarını paylaşmak istiyorum. Çünkü çok önemli mesajlar verildi. 2003’te mesleki ve teknik ortaöğretimin, ortaöğretimdeki payı yüzde 28 iken bu yıl bu oran yüzde 45.6’ya çıkarıldı. Hükümetin Eylem Planı’nda mesleki ve teknik ortaöğretimin, ortaöğretimdeki pay hedefi yüzde 50 gösterildi. Ancak Bakanlık, Avrupa Birliği uyum sürecinde de bu payı yüzde 65’e çıkarmaya çalışıyor.

İşsizliğin çaresi mesleki eğitimdir. Bu anlamda sektör ve eğitim ilişkisinin güçlendirilmesi, eğitimistihdam dengesinin sağlanması, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda öğretim programlarının sürekli güncellenmesi çok önemli. Zaten Bakan Nimet Çubukçu da bu önceliklerinin yanı sıra okullardaki fiziki altyapı, atölye ve laboratuarların donatımının, gelişen teknolojiye uyumlu olmasının büyük önem arz ettiğini, sektörle yakın iş birliği ve gereken destek olmadan Türkiye’nin nitelikli eleman sorununu çözebileceğini söylemenin mümkün olamayacağını ifade ediyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, işsizlik sorununun iş dünyası dahil herkesi düşündürdüğünü söylüyor.

Koç haklı. Küresel planda gözlemlenen işsizlik, Türkiye’nin de başlıca sorunu. İşsizlikle mücadele etmenin yolu, ulusal rekabet gücümüzü artırıp ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak, ancak vasıfsız iş gücünün mümkün olduğunca azaltılarak iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinden geçiyor.

Türkiye için ulusal istihdam stratejisine paralel yürütülecek bir ulusal mesleki eğitim stratejisi geliştirmek lazım. Meslek liseleri, ekonominin bel kemiğini oluşturan nitelikli eleman yetiştirme açısından son derece önemli eğitim kurumlarıdır.

Dördüncü yılına giren ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ projesi çerçevesinde geçen yıl bursiyerlerin yüzde 87’si yaz stajına ve yüzde 65’i beceri stajına yerleştirilerek farklı sektörlerde, farklı şirketlerde uygulama imkanı buldular. Bu proje, özel sektör ile devletin el ele vererek aldığı sonuçları göstermesi açısından önemlidir. Diğer işadamlarına da örnek olmalı.