Metrobüs zammı 'hukuka aykırı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı metrobüs zammına mahkemeden 'hukuka aykırı' kararı çıktı

Metrobüs zammı 'hukuka aykırı'

Ulaşım ücretlerine yapılan zamma ilişkin, İstanbul 10. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Halkevleri tafarından yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme, zammın hukuk ve hakkaniyete uygun olmadığını belirtti.

Ne var ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 10. İdare Mahkemesi'nin metrobüs zammıyla ilgili olarak verdiği durdurma kararına karşı Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz edeceği öğrenildi. 

İstanbul Halkevi Başkanı Oya Ersoy, 3 Kasım 2009 tarihli ulaşım ücretlerine zam yapılmasına ilişkin kararın, zammın enflasyon oranının üzerinde belirlendiği gerekçesi ayrıca, kamu yararı ve Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu iddiasıyla yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İdare Mahkeme'sine başvurmuştu. 

FAHİŞ ZAM

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, yapılan zammın haklı gerekçelerinin bulunmadığını belirterek, " Dava konusu işlemin enflasyon oranları gibi bilimsel tespitlere dayanan objektif ölçüler içermediği, kapsamlı bir inceleme ve araştırmaya dayanmadığı, tamamen idarelerine iç kaynak teminine yönelik olduğu anlaşılmakta olup, özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlarca kullanılan toplu taşıma ücretlerine bir yıl içinde toplamda enflasyon oranını fahiş oranda aşacak şeklide yapılan zammın hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varılmıştır" dedi. 

ÖNCELİK KAMU YARARIDIR

Büyükşehir belediyelerinin şehir içi ulaşımı sağlamalarının asli görevleri arasında olduğuna dikkat çeken mahkeme, " Toplu taşımanın öncelikli amacının kamu yararını sağlamaya yönelik bulunduğu gerçeği karşısında , bu konuda tedbirler almakla yükümlü idarenin , maliyet hesabı yaparken tüm giderlerinin taşımadan sağlanacak gelirle karşılanması hedeflenerek bu hizmetten yararlanan kişilere yöneltmesinde kamu yararı amacına uyarlık bulunmadığı gibi toplu taşımacılığın hedeflerinden olan sosyal adalet ilkesiyle de bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, hukuka aykırı olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğini belirterek oybiliği ile yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

DHA