MHP, muhalefet şerhi koydu

MHP, muhalefet şerhi koydu

14 Nisan 2010, Çarşamba 18:14
A A

MHP’li üyeler, Anayasa değişikliği konusunda Anayasa Komisyonu raporuna muhalefet şerhi koydu.

Muhalefet şerhinde, MHP’nin Anayasa değişikliği konusunda daha önce yaptığı önerilere yer verildi.
AK Parti’nin Anayasa değişiklik teklifinin toplumsal mutabakatı aramadığı ileri sürülen şerhte, teklifin acele ve telaş içinde hazırlandığı belirtildi.
Teklifin, kutuplaşma ve gerilim siyasetinin ürünü ve niyetin de halis olmadığı savunulan muhalefet şerhinde, özetle şu görüşlere yer verildi:
"AKP’nin niyeti, Anayasayı demokratikleştirme değildir. Kendisine göre bir anayasa ve siyasi yapı peşindedir.
Anayasa Mahkemesinin üye yapısının değiştirilmesi, üyelerinin seçiminde Cumhurbaşkanının daha etkili hale getirilmesi yasama organını dengeleyecek ve denetleyecek Anayasa Mahkemesinin gücünü zayıflatmakta, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter demokratik sistemin özünü bozmaktadır.

Keza yargı bağımsızlığının hayata geçirilmesi ve yürütme organının yargı üzerindeki etkisini azaltma amacı ile oluşturulmuş Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının ve üye seçiminin yürütme organının etkisine açık bir şekilde değiştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesini zayıflatmıştır. Değişiklik Teklifi yasama ve yürütme gücünün hukuk ile sınırlandırılması ilkesine dayalı parlamenter demokratik sistemin özünü bozmuştur. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesini zedelemektedir. Yargıyı siyasallaştırmaktadır. Yargı bağımsızlığını ihlal etmektedir.
Reform ve demokrasi gibi değerlerin arkasına gizlenilerek, parti devletine gidişin önü açılmaktadır. Anayasa değişikliği teklifi, tepki niteliğindedir.
Siyasi partilerin kapatılması ile ilgili maddeler, HSYK üye seçimini, Anayasa Mahkemesinin yapısını ve üye seçimini kazuistik metotla her ihtimalin ince ince hesaplanarak sayfalarca anayasa maddesi haline dönüştürülmesi, AKP’nin haleti ruhiyesini, tepkisinin derecesini ve sübjektif davranışındaki ölçüsüzlüğünü ortaya koymuştur. AKP Anayasa Değişikliği Teklifi, yasama gücünün Anayasaya uygunluğunu, yürütme gücünün hukuka uygunluğunu denetlemekle görevli yargıya karşı operasyona dönüşmüştür. Diğer taraftan teklif, AKP’nin demokratik açılım adı ile takdim ettiği yıkım projesinin izlerini taşımaktadır.

Yargının siyasallaştırılması ve kontrol altına alınması ile ilgili maddelerin arasına serpiştirilen ve tali önem derecesine düşürülen bazı temel hak ve hürriyetler oy devşiriciliğine malzeme edilmiş, muhtemel halk oylamasında ’EVET’ sonucunu elde etmek için vatandaşa ’hap’ şeklinde sunulmuştur. Bu durum halk oylamasını düzenleyen uluslararası belgelere aykırı olduğu gibi oy kullanacak seçmenleri tercihle tahammül edemeyecekleri ikilemin içine sürükleyecektir."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;