Mütekabiliyet şartı geçerli

Cumartesi, 14 Kasım 2009 - 05:00

Babam yabancı uyruklu bir hanım ile evliydi ve 2009’da vefat etti. Mahkeme bu hanıma mirasta dörtte bir hisse verdi. Bu hanımın yabancı uyruklu olması, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişilerden farklı mıdır? Bu hanım edinilmiş mallara katılma rejimi dahilinde hem yarı hisse hem de dörtte bir hisseyi hak eder mi? Ü.P.

Doğrusu tuhaf gelecek bu yanıtım ama diyeceğim ki mademki mahkeme vermiş, o halde hak ediyordur. Şimdi size tuhaf gelen bu yanıtı açıklayayım. Yabancı uyrukluların miras hakkı için karar verirken yabancının ülkesindeki hukuki duruma bakmak gerekir. Şayet onun ülkesinde bizim vatandaşlarımıza miras hakkı tanınmışsa biz de onlara mirasta pay veririz. Buna mütekabiliyet şartı denilir. İşte mirastan pay veren hakim yabancı uyruklu kişinin ülkesindeki uygulamaya bakarak bu payı vermiştir. Yani mütekabiliyet şartı mevcuttur ve babanızın yabancı uyruklu eşi mirasta dörtte bir payı almıştır. Edinilmiş mallara katılma rejimine gelince bu payın ayrılmasında rejimin katkısı yoktur, bu rejim olsa olsa talep halinde bir alacak hakkı doğurur. Bunu bir başka zaman yazarım, açıklaması uzun.

Nafaka yaşa bakmaz

Babamdan ayrı yaşadığım için dört yaşımdan beri babamdan nafaka alıyorum. Bu sene üniversiteyi bitirdim ama yeniden bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Kaydolmazsam nafakam kesilir mi? T.Ç.

Size babanızın ödediği nafaka yoksulluk nafakası. Medeni Kanunumuza göre “Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür”. Sizin okulu bitirmekle çalışma imkanınız doğup para kazanmaya başlamanız ile nafakanın kesilmesi doğaldır. Ancak herhangi bir nedenle hâlâ muhtaç olduğunuzu belgelerseniz nafakayı hak edersiniz. Sonuç sizin özel durumunuza bağlıdır.