Ödemeye devam edin

Cuma, 04 Haziran 2010 - 05:00

Ankara da bir dairem var. Ben Ankara dışında oturuyorum. Binamızda kat malikleri toplanmıyor. Sadece mutad giderler için bir kat maliki para topluyor o kadar. Ben ise bu parayı ödemek istemiyorum. Ne yapabilirim? T.K.

Kat mülkiyeti mevzuatı, birlikte yaşamayı düzenleyen bir mevzuattır. Pek çok ülkede böyle mevzuat yoktur ama yaygın ihtilaf da yoktur. Çünkü toplu yaşamayı, karşıdakinin hakkına rıza göstermeyi, kendi hakkının nereye kadar olduğunu bildikten sonra toplu olarak güzel yaşanır. Bunları bilmezseniz yasal düzenleme ihtiyaç haline gelir. Bizimki öyledir. Bizler özellikle kırsal kesimde müstakil evlerde yaşamakta iken şehirlere geldik ve yüzün üzerindeki bağımsız bölümün bulunduğu sitelere girdik. Dolayısı ile yasal düzenleme gerekti. Sizin ki de buradan kaynaklanan bir problem. Madem ki birlikte yaşama yasalarla düzenlenmiş o halde buna uymak lazım. Ancak uymadan yani sizde olduğu gibi kat malikleri toplantısı yapmadan bir bina nasıl yönetilir? Birlikte yaşama mecburiyeti varsa o halde bu yaşamın idamesi için herkes görevini yapacak. Yönetici olmadığı halde biri bu işi üstlenmiş. Gerektiğinde bu parayı cebinden öder sonra kat maliklerinden talep eder. Bu tutum yasaldır. Sonra kat malikleri toplanmadı diye gidere katılmamak makul bir davranış değildir. Bir istismar olmadığı müddetçe buna da katılmak gerekir. Üçüncüsü dairenin boş olması katılmama nedeni değildir. Boş da olsa gidere katılmak gerekir. Yani sonuç olarak siz size düşeni ödeyin, aksi halde hukuki müdahale gelir, dairenize haciz koymaya kadar gider.

Şikayet nerede yapıldı?

Birileri, birilerine yüklü miktarda çek vermiş ama ödememiş. Çek veren savcılığa verilecek, adresi belli değil. Açmışlar telefon rehberini bakmışlar isim benim ismimle aynı, beni savcılığa vermişler. Günlerce uğraştım, sonuçta beraat ettim. Gittim beni savcılığa verenlere tazminat davası açtım ama beni şikayet edenler Aydın’da oturuyor diye benim İstanbul’daki davam reddoldu. Bu adalete uygun mu? Böyle ret kararı verilir mi? K.A.

Ne yazıkki böyle rahatsız edici bir durumla karşılaşan ne ilk kişisiniz ne de son kişi olacaksınız. İsim benzerliği nedeni ile veya hüviyetini çaldırmış olması nedeni ile mağdur olan o kadar çok kişi var ki. Sizin manevi tazminat davası açmanızı doğal karşılıyorum. Bu tamam. Kural şu. Dava, davalının ikametgahı mahkemesinde açılır. Bu yüzden de sizin dava yetki yönünden reddolmuş. Ancak usul kanununda bir hüküm var; diyor ki, haksız bir fiilden mütevellit dava o fiilin vuku bulduğu mahal mahkemesinde ikame olunabilir. Size yapılan da bir haksız fiildir. Dolayısı ile haksız fiilin işlendiği yer mahkemesi de yetkili olacağından size vaki şikayet İstanbul’da yapıldı ise yetkili mahkeme İstanbul olacaktır.